Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skal kartlegge Trondheims psykiske helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skal kartlegge Trondheims psykiske helse

Nyhet

Skal kartlegge Trondheims psykiske helse

Publisert

Folkehelseinstituttet og Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) inviterer 2000 av Trondheims innbyggere til en undersøkelse om psykiske lidelser.

Avkrysningsboks
Illustrasjon: colourbox.com

Folkehelseinstituttet og Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) inviterer 2000 av Trondheims innbyggere til en undersøkelse om psykiske lidelser.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Norge har aldri gjennomført en nasjonal kartlegging av psykiske lidelser. Hvor mange som rammes, og hvor mange som får den behandlingen de trenger, hviler med andre ord på antagelser.

Nå skal Folkehelseinstituttet og HUNT (Helseundersøkelsen i Trøndelag) kartlegge omfanget i Trondheim.

– I neste uke sender vi ut de første invitasjonene til 2000 tilfeldig utvalgte voksne i Trondheim. Vi håper alle inviterte blir med i undersøkelsen, sier Anne Reneflot, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen vil danne grunnlag for en nasjonal kartlegging av psykiske lidelser.

Forskjell mellom by og land?

Et av de store folkehelsespørsmålene er om omfanget av psykiske lidelser øker. Foreløpige resultater kan tyde på det. I fjor gjorde forskerne samme undersøkelse blant nord-trønderne i HUNT. Resultatene viste høyere forekomst av depressiv lidelse blant nord-trønderne enn det som er funnet i tidligere studier.

– I mange studier har man funnet høyere forekomsttall i byer enn på landet.  En del av kartleggingen blir derfor å undersøke om det er forskjell i psykiske lidelser mellom nord-trøndere og trondhjemmere, sier Reneflot.

Mindre fobi blant nord-trønderne

Fjorårets undersøkelse i Nord-Trøndelag viste at færre nord-trøndere har såkalt spesifikk fobi sammenlignet med voksne i andre land. Spesifikk fobi er sterk frykt for spesifikke objekter eller situasjoner, for eksempel edderkopper eller tordenvær.

– Vi vet ikke hvorfor det er slik. Én mulighet kan være at det å vokse opp og bo i mer rurale strøk gjør at en fra barnsben av er vant til å ferdes i naturen. Da kan man bli mer eksponert for småkryp, og sånn sett ha blitt mer robust mot denne fobien. Det blir spennende å se hva vi finner blant innbyggerne i Trondheim, sier Reneflot.

Vekker internasjonal begeistring

Datainnsamlingen i Trondheim har vakt begeistring internasjonalt.

– I Norge har vi gode helseregistre, for eksempel Norsk pasientregister og Reseptregisteret. Vi vil kople kartleggingen mot slike registre. Da kan vi utforske risikofaktorer, konsekvenser og behandlingsdekning for psykiske lidelser i langt mer detaljert grad enn det som er mulig i internasjonale studier, sier Reneflot.

Hun understreker at disse koplingene vil være anonyme og uidentifiserbare. Dermed er deltagernes personvern godt ivaretatt.

– Norge råder over begrensede helseressurser. Svarene fra Trondheim vil bidra til bedre ressursbruk i forebygging og behandling av psykiske lidelser. Både i Trondheim og i Norge, sier Reneflot.