Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sjekk luftkvaliteten i ditt område»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sjekk luftkvaliteten i ditt område

Nyhet

Sjekk luftkvaliteten i ditt område

På vinteren blir luftforurensningen verre. Sårbare grupper er mest utsatt. Tjenesten Luftkvalitet i Norge gjør det lettere å følge med på lufta rundt deg.

Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet
Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet

På vinteren blir luftforurensningen verre. Sårbare grupper er mest utsatt. Tjenesten Luftkvalitet i Norge gjør det lettere å følge med på lufta rundt deg.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Luftkvalitet i Norge er som et værvarsel, bare for luftforurensning. Luftvarselet dukker også opp når du søker opp ditt sted på nettsidene og appen til Yr, Norges største værtjeneste. 

Nå går vi inn i en sesong hvor luftkvaliteten generelt er på sitt verste. Da er tjenesten ekstra nyttig, fordi den viser hvor forurenset uteluften er. Dette gjør det lettere for befolkningen å unngå og utsette seg for luftforurensning. Luftvarselet er også viktig for at kommuner og veieiere skal kunne sette inn riktige tiltak mot høy luftforurensning.

Luftforurensning berører mange grupper

Forurenset luft kan gi dårligere helse. De som er mest utsatt er den delen av befolkningen med astma og andre lungesykdommer, folk med hjerte- og karsykdommer og diabetes, gravide, eldre og barn.

− Luftvarselet er særlig ment for utsatte grupper slik at de kan unngå å utsette seg for skadelig luft. Luftforurensning kan forverre sykdommer i luftveiene og hjerte- og karsystemet. Både korte og langvarige perioder med luftforurensning kan gi dårligere helse, sier seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttet.

Luftvarselet henvender seg også til folk som kan bidra til å redusere egne utslipp ved å gjøre andre valg i hverdagen.

På Luftkvalitet i Norge kan du se hva slags forurensning som er i lufta på vei til jobb, barnehage og skole, og hvilken kilde den stammer fra. I tillegg får du råd om hva du bør gjøre hvis lufta er dårlig. 

Om Luftvarselet

  • Kartet i Luftvarselet er delt inn i ruter på ned til 50 ganger 50 meter, som gir et veldig lokalt varsel.
  • Forurensningsnivået beskriver hvor forurenset uteluften er. Du kan se om det vil bli lite, moderat, høy eller svært høy forurensning.
  • I tillegg kan kommuner legge til ekstra informasjon om tiltak, for eksempel om støvdemping, gatefeiing og annet arbeid som kan påvirke luften.
  • Beregningene bygger på data om forventede utslipp og værprognoser. På denne måten kan modellen gjøre beregninger fram i tid, slik at vi kan utarbeide lokale varsler for hele Norge.
  • Varslingstjenesten kan også brukes til å beregne bidraget fra utslippskilder som veitrafikk, vedfyring og skip.
  • Måling av luftkvalitet er noe annet enn varsling av luftkvalitet. Luftvarselet lages uavhengig av målestasjonene som står rundt omkring i Norge, men måledataene bruker vi til å forbedre modellen. I tjenesten kan du også se hva som er blitt målt på Norges målestasjoner den siste timen og inntil to uker tilbake i tid.
  • Varselet oppdateres fire ganger i døgnet, og hvert varsel er gyldig i to dager og seks timer fram i tid.

Luftsamarbeid

Luftkvalitet i Norge er utviklet av Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Sammen utgjør de fem etatene Luftsamarbeidet, som samarbeider om å tilby pålitelige og brukerorienterte digitale tjenester for luftkvalitet for kommuner, anleggseiere og befolkningen.

Luftvarselet lages av Meteorologisk institutt, med støtte fra Statens vegvesen. Beregningene bygger på utslippsdata og værsituasjonen.