Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Salget av smertestillende og betennelsesdempende økte under pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Salget av smertestillende og betennelsesdempende økte under pandemien

Nyhet

Grossistbasert legemiddelstatitikk

Salget av smertestillende og betennelsesdempende økte under pandemien

Salget av reseptfrie pakninger av paracetamol og ibuprofen økte i begynnelsen av koronapandemien, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. En mulig forklaring er hamstring.

Salget av reseptfrie pakninger av paracetamol og ibuprofen økte i begynnelsen av koronapandemien, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. En mulig forklaring er hamstring.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Totalsalget av de vanligste reseptfrie legemidlene som selges i både apotek og dagligvarehandelen økte med 2 prosent i første halvdel av 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Det viser de nye halvårstallene fra den grossistbaserte legemiddelstatistikken fra Folkehelseinstituttet.

Dagligvarehandelen solgte en litt lavere andel av disse legemidlene enn første halvår i 2019. Dette er en nedgang på omtrent 1,5 prosent.

Betydelig økning for paracetamol og ibuprofen

For flere av legemidlene, spesielt paracetamol og ibuprofen, ser vi et betydelig økt salg i mars.

–  Dette kan tyde på en hamstringseffekt i forbindelse med at landet stengte ned på grunn av korona-pandemien, sier farmasøyt og seniorrådgiver Kristine Olsen i Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelstatistikk.

Paracetamol økte med seks prosent

Reseptfritt salg av paracetamol målt i doser (DDD) økte med 6 prosent første halvår i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019 (tabell 1). Andel av reseptfri paracetamol solgt i dagligvare var på 53 prosent, en nedgang på 3 prosent fra 2019 (tabell 2).

Totalt ble det solgt 5,1 millioner reseptfrie pakninger i første halvdel av 2020, det vil si nesten én pakke per innbygger i løpet av et halvt år.

Figur 1 viser at salget av reseptfri paracetamol hadde en kraftig økning i mars måned sammenlignet med månedene før, og gikk kraftig ned de påfølgende månedene. 36 prosent av det totale salget i doser ble solgt i mars måned.

– Dette sammenfaller med tidspunktet hvor koronapandemien kom til Norge, og kan komme av at mange ønsket å sikre seg smertestillende og febernedsettende medisin i tilfelle sykdom, tror Kristine Olsen.

Totalt salg av paracetamol, inkludert reseptpliktige pakninger, økte med nærmere 10 prosent målt i doser (DDD) sammenlignet med første halvår 2019.

Ibuprofen økte med sju prosent

Salget av reseptfrie pakninger av ibuprofen økte med 7 prosent målt i doser (DDD) i første halvår i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019 (tabell 1). Andelen av reseptfri ibuprofen solgt i dagligvare var på 36 prosent, noe som er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med 2019 (tabell 2).

Figur 1 viser også en markant økning i salg av ibuprofen i mars måned, med et påfølgende fall i salg måneden etter.

Også for ibuprofen tror Kristine Olsen at hamstring i forbindelse med korona kan være en forklaring.

Totalt salg av ibuprofen, inkludert reseptpliktige pakninger, økte med nærmere 4 prosent målt i doser (DDD) sammenlignet med første halvår 2019.

Figur 1. Totalt salg av reseptfrie pakninger av paracetamol og ibuprofen målt i doser (DDD) per måned første halvår av 2020.

Figur 1.PNG

Nesespray ved forkjølelse – nedgang fra i fjor

Totalt ble det solgt i underkant av 3,3 millioner pakninger med slimhinneavsvellende nesespray i 1. halvdel av 2020 (tabell 1). Det er en nedgang på 4 prosent fra samme periode i 2019, til tross for at også salget av nesespray var høyere enn normalt i mars måned.

– Dette er første gang på flere år at vi ser en nedgang i salget av nesespray. En mulig forklaring kan være at sosial distansering og hygienetiltak på grunn av korona kan ha bidratt til færre forkjølelser, sier Kristine Olsen.

For kombinasjonsnesespray mot både tett og rennende nese (R01AB06) gikk det totale salget ned med omtrent 16 prosent målt i doser, mens andelen solgt i dagligvare økte fra 33 prosent i 2019 til 40 prosent i første halvdel av 2020 (tabell 2). For xylometazolin mot tett nese var andelen solgt i dagligvare 71 prosent og uendret fra året før.

Figur 2. Salg av slimhinneavsvellende nesespray inkluderer virkestoffene oksymetazolin og xylometazolin (inkludert kombinasjon med ipratropiumbromid) i dagligvare og apotek målt i DDD/ 1000 innbyggere/ døgn, 2011 – 1. halvår 2020.

Figur 2.PNG

Allergimidler opp 15 prosent

Reseptfritt salg av allergimedisinen cetirizin økte med 15 prosent i første halvdel av 2020 sammenlignet med første halvdel av 2019 målt i doser (DDD) (tabell 1). Andelen solgt i dagligvarehandelen ble redusert fra 25 prosent i 2019 til 21 prosent i første halvdel av 2020 (tabell 2).

– En mulig forklaring kan være at enkelte har unngått å oppsøke helsetjenesten for å få allergimidler på resept, men har heller valgt å kjøpe allergimidler reseptfritt, sier Kristine Olsen.

Nikotinholdige produkter økte med ni prosent

Salget av nikotinholdige røykeavvenningsprodukter økte med 9 prosent målt i doser (DDD) i første halvår 2020 sammenlignet med første halvår 2019 (tabell 1). Omtrent halvparten av salget skjer i dagligvarehandelen. Denne andelen har vært stabil de siste fire år.

– Det økte salget kan skyldes at flere forsøker å slutte å røyke eller snuse. Salget har økt gradvis over lang tid, noe som kan tyde på at flere fortsetter å bruke nikotinerstatningsprodukter over flere år, lenger enn anbefalt. Det vil bidra til økt salg, forklarer Olsen.

Totalsalget av legemidler i dagligvarehandelen

Legemidlene i tabellene utgjør 96 prosent av det totale salget av legemidler i dagligvarehandelen første halvår 2020 målt i doser (definerte døgndoser, DDD). Selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som er tillatt solgt utenom apotek, endres utvalget av legemidler som tas inn i dagligvarehandelen lite.

Tabell 1 nedenfor viser salget av de mest solgte reseptfrie legemidlene angitt i antall pakninger og i antall doser (DDD) per 1000 innbyggere per døgn, samt prosentvis endring i antall DDD fra første halvdel av 2019.

Salget av reseptfritt totalt i dagligvarehandelen og i apotek

Tabell 1: Salg av reseptfrie legemidler i apotek og dagligvarehandelen 1. halvår 2020.

Virkestoff
(ATC kode)

Bruksområde Totalt antall pakninger 1. halvår 2020
(millioner)
Totalt reseptfritt
salg 1. halvår 2020
(vist i DDD/1000 innbygger/døgn)
Prosentvis endring fra 1. halvår 2019
(vist i DDD reseptfritt salg)

Ibuprofen
(M01AE01)

Smerter 2,0 9,3 7,0 %
Paracetamol (N02BE01) Smerter 5,1 16,0 6,0 %

Nikotin
(N07BA01)

Røykeavvenning 1,0 8,7 9,3 %

Nesespray*

(R01AA05, R01AA07, R01AB06)

Nesetetthet ved forkjølelse 3,3 40,6 - 4,1 %

Cetirizin
(R06AE07)

Allergimedisin 0,4 9,3 14,9 %

*omfatter virkestoffene oksymetazolin og xylometazolin (inkludert kombinasjon med ipratropiumbromid)
Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Andelen solgt utenom apotek

 

Tabell 2: Andel av reseptfritt salg i dagligvare i doser (DDD), 2011 – 1. halvår 2020.

Virkestoff
(varemerke)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 2019

1. halvår 2020

Ibuprofen
(Ibux®)

38

39

38

38

40

39

39

38

38

36

Paracetamol
(Panodil®, Paracet®)

50

50

51

52

54

54

55

55

56

53

Nikotin
(Nicorette®/Nicotinell®, Zonnic®)

31

35

39

44

47

47

50

50

50

49

Xylometazolin 
(Otrivin®)

61

62

64

65

67

68

69

70

71

71

Xylometazolin/ 
ipratropiumbromid
(Otrivin comp®)

-

-

20

30

35

32

33

32

33

40

Cetirizin
 (Zyrtec®)

10

19

23

23

26

23

23

22

25

21

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet