Hopp til innhold

Nyhet

Reviderte veiledere for smittevern i barnehager, barneskoler og ungdomskolen og videregående skole

Publisert

Veiledere for smittevern i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole er i dag reviderte. Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet, og faglig innhold levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Veiledere for smittevern i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole er i dag reviderte. Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet, og faglig innhold levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.


Veilederne er oppdatert med enkelte nye råd og utdypende forklaringer. For eldre barn og ungdom er anbefalingen nå at hvis avstand på minst en meter kan overholdes i alle situasjoner, så er ikke størrelsen på gruppen like kritisk som for mindre barn.

Endringer i veilederne

Endringer i veileder for smittevern i barnehager

  • Det er lagt inn nye råd om rengjøring av utendørs leker
  • Det er lagt til flere eksempler for organisering i kohorter
  • Presisering av enkelte råd (bruk av vikarer, vask av leker)

Endringer i veileder for smittevern i barneskolen

  • Utdyping av kohort-organisering (muligheter for å regulere størrelse på kohorter)
  • Det er lagt inn råd om rengjøring av utendørs leker
  • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd (bruk av vikarer, bruk av skolebibliotek)
  • Det er lagt inn råd for mottak av skolestartere

Endringer i veileder for smittevern ungdomskoler og videregående skoler

  • Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak for ungdomsskoler og videregående skoler.
  • Presisering om at hvis avstand på minst en meter kan overholdes i alle situasjoner, så er ikke størrelsen på gruppen like kritisk som for mindre barn.
  • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd (bruk av vikarer, bruk av skolebibliotek)

Dette er utgave 2. av veilederne. Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig er innhold levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Stadig økende kunnskap om barns rolle

– Kunnskap om barns rolle i smittespredningen er stadig økende, og styrker at de sjeldnere smittes enn voksne, og får i all hovedsak milde symptomer. Studier som vurderer effekt av skolestenging, sammenligner alle med normal skolehverdag. Selv i disse situasjonene er det ikke sikre holdepunkter for at skolestenging har effekt på smittespredning. Nå har vi innført tiltak i skolene, og i samfunnet ellers, og da vil stengte skoler antagelig ha enda mindre betydning, dersom det har effekt, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl på Folkehelseinstituttet. 

Ungdoms rolle i smittespredning er noe mer usikker.

– Vi vet at ungdom blir syke i større grad enn barn, men likevel sjeldnere enn voksne. Samtidig kan det å få ungdom tilbake på skolen, der smitteverntiltak har fokus, kan ha positiv effekt på å begrense smittespredning sammenlignet med når skolene er stengte og samfunnet samtidig er i ferd med å åpne mer opp, sier Greve-Isdahl. 

Veiledere

Veileder for smittevern i barnehager 

Veileder for smittevern i barneskoler 

Veileder for smittevern i ungdomsskolen og videregående skoler