Hopp til innhold

Nyhet

Revidert veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

Publisert

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i kollektivtransport, som buss, tog, trikk, t-bane, taxi mv.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i kollektivtransport, som buss, tog, trikk, t-bane, taxi mv.


De viktigste endringene i veilederen er:        

  • Strukturen i veilederen er endret og teksten er forkortet.
  • Det er lagt inn oppdatert råd om taxi.
  • Trafikklysmodellen for graderte smitteverntiltak er tatt ut.
  • Det er presisert at veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak. Bakerst i veilederen listes opp mulige tiltak ved økt smitterisiko
  • Det er presisert at reisende som ankommer fra røde land skal beholde munnbind på til de kommer hjem/til stedet hvor de skal gjennomføre karantene.

Hvem veilederen gjelder for

Denne veilederen gjelder for transportmidler som buss, tog, trikk, t-bane, taxi  mv. i Norge under covid-19-epidemien. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer for sektoren. Det er utgitt en egen veileder for luftfartstransport. Skoleskyss er omtalt i veileder for skoler, og omtales ikke her.

Veilederen er laget i fellesskap av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hovedansvar for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver.