Hopp til innhold

Nyhet

Revidert smittevernveileder for virksomheter med én-til-én-kontakt som for eksempel frisører og kroppspleie

Publisert

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert smittevernveilederen for virksomheter med én-til-én-kontakt utenfor helsetjenesten, som frisører, virksomheter som tilbyr kroppspleie mv. etter at endringen i § 15 i covid-19-forskriften trådte i kraft 12. september. Veilederen gjelder også for for kjøreskoler og annen føreropplæring, jf. covid-19-forskriften § 15a.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert smittevernveilederen for virksomheter med én-til-én-kontakt utenfor helsetjenesten, som frisører, virksomheter som tilbyr kroppspleie mv. etter at endringen i § 15 i covid-19-forskriften trådte i kraft 12. september. Veilederen gjelder også for for kjøreskoler og annen føreropplæring, jf. covid-19-forskriften § 15a.


Endringen innebærer at noen av forskriftskravene til virksomhetene oppheves, ved at noe av det som tidligere stod som krav i forskriften nå ligger som råd og anbefalinger i veilederen.

Veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien. Veilederen utfyller også de kravene til virksomhetene som fremgår av covid-19-forskriften § 15.  Rådene er i stor grad de samme som i forrige versjon av veilederen.

Dersom smittesituasjonen endres, kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet også endre råd og anbefalinger. Da vil veilederen vil bli oppdatert.

Veilederen er laget i fellesskap av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hovedansvar for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver.