Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Rask rapportering til MSIS må prioriteres av legene – avgjørende for covid-19-håndteringen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rask rapportering til MSIS må prioriteres av legene – avgjørende for covid-19-håndteringen

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Nyhet

Rask rapportering til MSIS må prioriteres av legene – avgjørende for covid-19-håndteringen

Publisert

Gjennom covid-19-pandemien har legers manglende og forsinkede rapportering til Folkehelseinstituttet (FHI) sitt Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) gjort at FHI og Helsedirektoratet mangler avgjørende informasjon om covid-19-smitte i samfunnet.

Gjennom covid-19-pandemien har legers manglende og forsinkede rapportering til Folkehelseinstituttet (FHI) sitt Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) gjort at FHI og Helsedirektoratet mangler avgjørende informasjon om covid-19-smitte i samfunnet.


– Som en følge av dette bruke vi mye ressurser på å samle inn den etterspurte informasjonen, forklarer Astrid Louise Løvlie, som er seniorrådgiver i avdeling for smittevernregistrene i Folkehelseinstituttet.

Viktig med rask rapportering til MSIS

Beslutningstakerne lokalt og nasjonalt har et sterkt behov for rask kunnskap om hvordan covid-19 sprer seg. De omfattende tiltakene som iverksattes i samfunnet for å bekjempe pandemien styres i stor grad av informasjon som er registrert MSIS.

For at Helsedirektoratet og FHI skal kunne analysere smittesituasjonen og vurdere hvilke tiltak vi anbefaler Regjeringen å iverksette er det for eksempel helt avgjørende å vite hvor smitten har skjedd: Er det i Norge eller i utlandet? Er det knyttet til kjent smitteeksponering i Norge som del av et utbrudd? Er ansatte i helsetjenestene eller helseinstitusjoner smittet?

– All denne informasjonen kan vi få fra MSIS, og enhver MSIS-melding kan derfor ha stor betydning. Derfor, selv i en tid da alle er travle, oppfordrer vi legene til å prioritere rask rapportering til MSIS. Aller helst bør de sende dem samme dag som testsvaret foreligger, poengterer Løvlie.

Meldeplikt

Alle leger har meldeplikt til MSIS dersom de oppdager eller får mistanke om covid-19, og skal samme dag (uten hensyn til taushetsplikt) melde en rekke opplysninger til FHI og til kommunelegen i kommunen der den smittede bor.

– For å håndtere pandemien med nye og pågående utbrudd på en god måte, er vi avhengig av at legene følger meldeplikten og raskt sender utfyllende informasjon. Data som meldes bruker vi fortløpende i analyser og evaluering av smittesituasjonen både lokalt og nasjonalt, forklarer Løvlie.

Elektronisk innmelding

Det er utviklet en elektronisk løsning for innrapportering på https://klinikermelding.fhi.no. Løsningen kan benyttes av alle som er tilknyttet Norsk Helsenett.

Innlogging skjer ved bruk av HelseID, og leger (eller sykepleier på vegne av lege) kan bruke løsningen.

Hva skal meldes?

I tillegg til rask rapportering er det også viktig at det som meldes inn er så utfyllende som mulig.

For alle positive covid-19 tilfeller er følgende informasjon viktig for å følge med utviklingen av situasjonen i Norge:

  • Smittested (kommune/fylke/land)
  • Smittesituasjon (sannsynlig sted for eksponering)
  • Nærkontakt (ja/nei)
  • Underliggende sykdom
  • Innsykningsdato
  • Symptomer
  • Indikasjon for test (symptomer og tegn/smitteoppsporing/pasientens eget ønske)
  • Innleggelse sykehus/sykehjem
  • Yrke (helsepersonell/andre)

Legenes meldeplikt

Meldeplikten for leger til MSIS er nedfelt i MSIS-forskriften § 2-1. Enhver lege som oppdager eller får mistanke om smittsom sykdom i gruppe A, skal uten hensyn til taushetsplikt skriftlig melde opplysninger som nevnt i § 1-7, jf. § 2-2, til Folkehelseinstituttet og til kommunelegen i den kommunen der den smittede bor. Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt. Kopi av meldingen skal oppbevares i pasientens journal.