Hopp til innhold

Nyhet

Medisinsk fødselsregister

Starter datainnsamling om covid-19 hos gravide

Publisert

Gravide som trenger sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 skal nå registreres i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Gravide som trenger sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 skal nå registreres i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.


Denne registreringen vil komme i tillegg til den ordinære innrapporteringen av sykehusinnleggelser ved covid-19.

– Vi regner med at alle institusjoner som behandler gravide med covid-19-sykdom, vil støtte opp om dette, sier avdelingsdirektør Pétur B. Júlíusson i Folkehelseinstituttet (FHI).

Registreringen i Medisinsk fødselsregister er en del av en internasjonal datainnsamling om gravide og covid-19. Arbeidet ledes av International Obstetric Survey Systems, et multinasjonalt samarbeid om befolkningsbaserte studier av alvorlige sykdommer i svangerskap og fødsel. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for datainnsamlingen i Norge.

Behov for mer kunnskap

Ved tidligere pandemier og utbrudd av viruslungebetennelser har gravide vært en sårbar gruppe. Foreløpig har vi imidlertid begrenset kunnskap om hva det betyr for gravide å få en koronavirusinfeksjon.

– Erfaringer fra pandemien med H1N1-influensa – altså svineinfluensaen – viste at det var viktig med særskilt kartlegging, sier Júlíusson.

Ber om at det oppnevnes lokalt ansvarlige

I et brev til landets fødeinstitusjoner ber Folkehelseinstituttet om at det i fødeavdelingene blir oppnevnt en kontaktperson for den nye registreringen. Personen bør være ansvarlig lege eller jordmor i avdelingen.

– Kontaktpersonen vil være den som melder fra om gravide med covid-19-infeksjon som trenger sykehusinnleggelse, forteller koordinator Hilde Engjom ved Folkehelseinstituttet.

Om datainnsamlingen