Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Personer med fedme ønsker «vekt-prat» med legen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Personer med fedme ønsker «vekt-prat» med legen

Nyhet

Personer med fedme ønsker «vekt-prat» med legen

Nesten sju av ti personer med fedme, ønsker at legen tar initiativ og spør om de vil snakke om fedmen og eventuell behandling. Det viser en studie der forskere har spurt flere tusen leger og pasienter fra 11 land om holdninger til fedme.

Nesten sju av ti personer med fedme, ønsker at legen tar initiativ og spør om de vil snakke om fedmen og eventuell behandling. Det viser en studie der forskere har spurt flere tusen leger og pasienter fra 11 land om holdninger til fedme.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Studien er ledet fra Australia, men det er grunn til å tro at resultatene er høyst relevante også for Norge, sier områdedirektør Knut-Inge Klepp, Folkehelseinstituttet.

Fedme er både underdiagnostisert og underbehandlet. I den internasjonale spørreundersøkelsen har leger og personer med fedme fylt ut et spørreskjema om holdninger og tanker om fedme. Formålet var å finne ut hva som står i veien for behandling.

Misforståelser og kunnskapsmangel

Resultatene viser at 2 av 3 pasienter og nesten 9 av 10 helsearbeidere var enige i at fedme er en sykdom. Likevel hadde halvparten av pasientene gått med fedmeproblemene i tre år eller mer før de tok opp dette med legen sin.

Undersøkelsen avdekket to misforståelser som kan forklare noe av denne tregheten i å etterspørre og tilby behandling:

  • 8 av 10 pasienter mente at det var deres individuelle ansvar å gå ned i vekt.
  • Bare 4 av 10 helsearbeidere mente at genetiske forhold kunne gjøre det vanskeligere å gå ned i vekt.

– Dette reflekterer mangel på kunnskap hos både pasienter og helsepersonell. Fedme handler ikke om manglende selvdisiplin, men tvert imot om en naturlig reaksjon hos genetisk disponerte individer på et fedmedisponerende samfunn.  Samfunnet legger dessverre til rette for overforbruk av energitett og næringsfattig mat, sier professor Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, professor ved Universitetet i Oslo og leder for Nasjonalt råd for ernæring.

- Det er behov for å øke kunnskapen om årsaker og behandling av fedme, legger han til.

De fleste er motiverte for å gjøre noe med problemet

I undersøkelsen sa halvparten av pasientene med fedme at de var motiverte for å gå ned i vekt, og at de var bekymret for helserisikoen ved fedme. Sju av ti sa at de gjerne så at legen tok initiativ til en samtale om vektproblemene, svært få (3 prosent) ville bli fornærmet over dette.

– Dette viser at helsepersonell i de fleste tilfeller trygt kan ta initiativ til en slik samtale for å hjelpe pasienten, sier Hjelmesæth.

– Dersom helsepersonell har en feilaktig oppfatning om at pasientene er lite interessert i å gå ned i vekt, kan dette være en barriere for samtaler og behandling, legger han til.

 Viktigst i all fedmebehandling er å redusere inntaket av kaloritett næringsfattig mat (junk food), og gjerne øke inntaket av grønnsaker og frukt. Fysisk aktivitet er spesielt viktig for å holde vekten, gjerne 30-60 minutter rask gange daglig. Dersom disse tiltakene ikke er tilstrekkelige for å nå målet bør man ta kontakt med fastlegen som kan gi råd og eventuelt legge til et vektreduserende medikament, eller henvise til en overvektspoliklinikk på sykehuset. Ved sykelig overvekt kan det være indikasjon for vektreduserende kirurgi.

Spørreundersøkelsen er den hittil største som tar for seg holdninger, kunnskap og barrierer for behandling. I alt deltok 14 500 voksne pasienter og nesten 2800 helsearbeidere fra 11 land.

Prosjekter ved FHI

Flere prosjekter er i gang i Norge og ved Folkehelseinstituttet for å se hva som kan gjøres med problemet. Et av prosjektene er EU forskningsprosjektet CO-CREATE.

– I samarbeid med ungdom fra hele Europa arbeider vi her med å få innspill til hva slags tiltak som best kan redusere problemet med overvekt og fedme blant unge, sier Klepp som koordinerer prosjektet.

Referanser

Caterson I.A. et al. Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab. 2019;21:1914–1924.