Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler publisert i dag»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler publisert i dag

Nyhet

Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler publisert i dag

Publisert

Oppvekstprofiler for alle landets kommuner og bydeler i de fire største byene er publisert i dag. Kommunene kan benyttes profilene i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.

utsnitt 2020-profil
FHI

Oppvekstprofiler for alle landets kommuner og bydeler i de fire største byene er publisert i dag. Kommunene kan benyttes profilene i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Profilene er tilgjengelige på Folkehelseinstituttets nettside tema oppvekst.

forside oppvekstprofil
Eksempel på oppvekstprofil 2020. FHI

Formålet med oppvekstprofilene er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune. 

– Den samlede statistikken i oppvekstprofilene viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan på den måten bli et nyttig verktøy i planleggingen av oppvekstmiljøet i kommunen, sier Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet.

Trygghet, tilhørighet og levekår

Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst, blant annet at de føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet, og at de får god tilknytning til skole og etter hvert også arbeidsliv. I tillegg har psykisk og fysisk helse, økonomi og levekår betydning. 

De nye oppvekstprofilene inneholder statistikk om disse forholdene i kommunen og omtaler mulige virkemidler som kommunen kan benytte. 

Samarbeidsprosjekt

Fem direktorater har samarbeidet med Folkehelseinstituttet om utviklingen av de nye oppvekstprofilene: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.  

Profilene er utarbeidet på oppdrag fra 0-24-samarbeidet

Målet er å støtte og styrke samordning og samarbeid i fylker og kommuner, til beste for barn og unge og deres familier. 

Fakta om oppvekstprofilene

  • Alle kommuner og bydelene i de fire største byene får sin egen profil. Profilene er utarbeidet etter mønster fra folkehelseprofilene for kommunene. 
  • Det blir årlige utgivelser.
  • På side 4 i oppvekstprofilene presenteres en rekke nøkkeltall der kommunen er sammenliknet med fylkes- og landstall. Tallene er bearbeidet slik at det tas hensyn til at kommuner og bydeler kan ha en annen alders- og kjønnssammensetning enn landet og fylket. Statistikken er basert på tall i Kommunehelsa statistikkbank
  • I statistikkbanken kan kommunene også finne tall som ikke er vist i profilene. Statistikk i statistikkbanken oppdateres flere ganger i året.
  • All statistikk er basert på ny kommune- og fylkesinndeling fra 1. januar 2020.