Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdatert kunnskap om barns rolle i smittespredningen av sars-CoV2»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdatert kunnskap om barns rolle i smittespredningen av sars-CoV2

Nyhet

Oppdatert kunnskap om barns rolle i smittespredningen av sars-CoV2

Publisert

Folkehelseinstituttet har gjort en ny gjennomgang av kunnskapen. Konklusjonen er at barn kan bli syke og smitte andre, men de blir sjeldnere syke enn voksne. Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet.

Folkehelseinstituttet har gjort en ny gjennomgang av kunnskapen. Konklusjonen er at barn kan bli syke og smitte andre, men de blir sjeldnere syke enn voksne. Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Artikler om det nye koronaviruset og smitte hos barn publiseres i høyt tempo. Folkehelseinstituttet har tidligere publisert to hurtige kunnskapsoversikter om barns rolle i smittespredningen av sars-CoV-2, den siste i april 2020. Det har nå vært behov for å gjennomgå nye studier.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har tatt utgangspunkt i to kunnskapsoversikter publisert av en kanadisk forskergruppe og den europeiske smittevernmyndigheten (ECDC) i juli og august. Begge oversiktene baserer seg på systematiske litteratursøk. For å fange opp nye artikler har forskerne supplert med et eget litteratursøk etter fagfellevurderte publikasjoner.

Vurderingen Risiko for smitte av covid-19 på skoler og i barnehager (per september 2020)

Supplerende litteratursøk (vedlegget)

- Den samlede kunnskapen vi sitter på i dag tyder fortsatt på at barn har en begrenset rolle i smittespredningen i samfunnet. Barn blir smittet, men blir sjeldnere syke. Det er imidlertid fortsatt behov for mer kunnskap, spesielt om asymptomatisk spredning av viruset hos barn, sier Kjetil G. Brurberg, fungerende fagdirektør i område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet.

Noen enkeltstudier har fått mye oppmerksomhet i nasjonal og internasjonal presse. Enkelte av disse er ikke fagfellevurdert, og derfor ikke vurdert i denne gjennomgangen. Enkeltstudiene som er vurdert, er omtalt i vedlegget.

- Kunnskapsoppsummeringen til ECDC og den kanadiske forskergruppen er svært omfattende. Selv om vi fortsatt ikke kan trekke helt sikre konklusjoner, peker resultatene i samme retning. En helhetlig vurdering av den kunnskapen som er tilgjengelig i dag tilsier at barn ikke har en vesentlig rolle i smittespredningen i samfunnet, avslutter Brurberg.