Hopp til innhold

Nyhet

Oppdatert kart over Norden

Publisert

Kartet over karanteneplikt ved reiser i Norden er nå oppdatert. Karanteneplikt gjelder for hele Sverige, inkludert Gotland.

Kartet over karanteneplikt ved reiser i Norden er nå oppdatert. Karanteneplikt gjelder for hele Sverige, inkludert Gotland.


Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden, skal være i hjemmekarantene. Karantenen varer i 10 dager. Fra 15. juni 2020 er det også gitt unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden, mellom områder som har tilstrekkelig lav smittespredning. 

Mens Gotland ved siste gjennomgang ikke utløste karanteneplikt, er smittesituasjonen nå på et nivå som gjør at Gotland blir vurdert på samme nivå som resten av Sverige. 

Se oppdatert kart for oversikt over områder unntatt for karanteneplikt (grønt) og land med karanteneplikt (rødt) på Karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet