Hopp til innhold

Nyhet

Nytt digitalt verktøy skal gjøre smittesporingen enklere for kommunene

Publisert

Norske kommuner har fått et nytt smittesporingsverktøy til bruk mot koronavirus. Det skal gjøre smittesporingen enklere. Verktøyet vil også føre til at vi i Norge etter hvert får en nasjonal oversikt over hvor smitte foregår.

Norske kommuner har fått et nytt smittesporingsverktøy til bruk mot koronavirus. Det skal gjøre smittesporingen enklere. Verktøyet vil også føre til at vi i Norge etter hvert får en nasjonal oversikt over hvor smitte foregår.


Verktøyet heter DHIS2 og er utviklet av Universitetet i Oslo i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). Sammen med flere kommuner har Folkehelseinstituttet og KS tilpasset verktøyet til smittesporingsarbeidet i norske kommuner.

Bedre oversikt

DHIS2, som står for District Health Information Service 2, og skal gjøre det lettere for landets kommuner å få oversikt over lokale smitteutbrudd, følge opp smittede og personer som er i karantene. Dette arbeidet har til nå foregått med penn, papir og regneark. DHIS2 vil også bidra til å gi Folkehelseinstituttet bedre nasjonal oversikt over situasjonen.

– Med dette systemet får vi en bedre nasjonal oversikt over hvor smitten foregår i samfunnet. Når kommunene legger inn informasjon fra smittesporingsarbeidet i ett program, kan vi etter hvert få en oversikt over hvor mange som er smittet i hjemmet, på arbeidsplassen, på helseinstitusjon eller på reise, for å nevne noen eksempler, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Informasjon om nærkontakter

Verktøyet vil også, når kommunelegene legger inn informasjonen, gi en oversikt over hvem som er nærkontakter til de som får påvist koronavirus, og gi informasjon om de er husstandsmedlemmer, kollegaer, venner eller annet.

– Vi vil også etter hvert få en oversikt over hvor mange og hvilke nærkontakter som faktisk viser seg å ha blitt smittet, sier Line Vold.

Tilgjengelig på FIKS-plattformen hos KS

Fra tirsdag 2. juni har DHIS2 vært tilgjengelig for alle landets kommuner gjennom KS sin plattform for digitale fellestjenester, FIKS-plattformen.

Det er ingen kobling mellom DHIS2 og Smittestopp-appen. DHIS2 er et verktøy for smittesporingsteamene i kommunene for å få oversikt og oppfølging over smittede og innbyggere i karantene. Smittestopp-appen skal varsle brukerne direkte om smitte og gi oversikt over utviklingen av nærkontakter i samfunnet.