Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nye anbefalinger for valg av europeiske metodevurderinger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nye anbefalinger for valg av europeiske metodevurderinger

Nyhet

Europeisk samarbeid

Nye anbefalinger for valg av europeiske metodevurderinger

Publisert

Det bør etableres et felles europeisk varslingssystem om nye legemidler og medisinsk utstyr, foreslår en felleseuropeisk arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet.

Medium EUnetHTA logo.png

Det bør etableres et felles europeisk varslingssystem om nye legemidler og medisinsk utstyr, foreslår en felleseuropeisk arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

En gruppe i Det europeiske samarbeidsnettverket for metodevurdering (EUnetHTA) har kommet med anbefalinger for hvordan temaer for felles europeiske metodevurderinger bør velges ut.  Hovedkonklusjonen er at det etableres én eller flere metodevarslingstjenester, slik at alle land samtidig får samme informasjon om nye og viktige metoder som kan påvirke deres helsetjeneste.

Anbefalingene fra den felleseuropeiske arbeidsgruppen 

Informere på forhånd og unngå dobbeltarbeid

En metodevarslingstjeneste har som oppgave å forutsi hvilke metoder som kommer til å bli viktige for helsetjenesten de neste to–tre årene. Dette kan dreie seg om medisinsk utstyr, legemidler, prosedyrer og organisatoriske tiltak. Hensikten med EUnetHTA er å redusere dobbeltarbeid og bidra til at hvert enkelt land kan bruke sine ressurser avsatt til metodevurdering på en best mulig måte.

En forutsetning for samarbeid om metodevurdering er at viktige metoder identifiseres til rett tid, slik at landene kan koordinere sin nasjonale aktivitet opp mot arbeidet som skjer i regi av samarbeidsnettverket. I første omgang bør man få på plass metodevarsling på nye legemidler og medisinsk utstyr.

– På denne måten kan alle land i Europa, uavhengig av størrelse og økonomi, samtidig få samme informasjon om nye og viktige metoder som kan påvirke deres helsetjeneste. Det sier seniorforsker Vigdis Lauvrak i Folkehelseinstituttet. Sammen med kollega Helene Arentz-Hansen, har hun koordinert arbeidet med anbefalingene.

Arbeidet ledes fra Folkehelseinstituttet

Anbefalingene er en leveranse til Den europeiske helsekommisjonen fra EUnetHTA Joint Action 3 (JA3). Siden 2016 har arbeidet med produksjon av felles europeiske metodevurderinger vært koordinert av en arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet.

Avdelingsdirektør Ingvil Sæterdal som leder arbeidsgruppen, opplyser at EUnetHTA JA3 har levert 29 felles metodevurderinger og at ytterligere elleve er igangsatt. Arbeidet avsluttes våren 2021.

– En av utfordringene har vært å identifisere de viktigste metodene til rett tid, sier Sæterdal.


Videre skjebne for EUnetHTA utover 2021 er ikke avklart. Det samme gjelder et forslag fra EU-parlamentet om lovregulering av metodevurdering.

– Det viktigste er at prioriteringen av felles metodevurderinger skjer til rett tid, og at lister over identifiserte og prioriterte metoder er åpent tilgjengelige, fremhever Vigdis Lauvrak.

Norge vil ha en bedre varslingsfunksjon

I Norge har vi en nasjonal funksjon for metodevarsling knyttet til Systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (Nye Metoder) og legemidler i Blåreseptordningen. Denne funksjonen, som drives av Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket, har begrenset tidshorisont og er lite egnet til planlegging av samarbeidsprosjekter.

For å bedre mulighet til planlegging har Norge,  gjennom initiativet International Horizon Scanning Initiative (IHSI), nylig inngått et samarbeid med et knippe andre europeiske land om å etablere en felles funksjon for varsling av nye legemidler. Lauvrak mener at en felles europeisk metodevarslingsfunksjon for utstyr vil være av stor verdi for norsk helsetjeneste.

– Det er ingenting i veien for at felles europeisk metodevarsling bygger på eksisterende tjenester og initiativ, sier Laurak.

Hun håper at anbefalingene vil øke muligheten for at kvalitetssikret og effektiv metodevarsling blir åpen for alle.