Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ny undersøkelse om helserelaterte spørsmål blant menn som har sex med menn (msm) i Norge – EMIS-2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ny undersøkelse om helserelaterte spørsmål blant menn som har sex med menn (msm) i Norge – EMIS-2017

Nyhet

Ny undersøkelse om helserelaterte spørsmål blant menn som har sex med menn (msm) i Norge – EMIS-2017

Publisert

Hovedformålet med undersøkelsen er å øke kunnskapen om msm sin seksuelle og psykiske helse, risikoatferd, rusbruk, sosial støtte og bruk av helsetjenester.

To menn som flørter.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedformålet med undersøkelsen er å øke kunnskapen om msm sin seksuelle og psykiske helse, risikoatferd, rusbruk, sosial støtte og bruk av helsetjenester.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten presenterer de norske resultatene fra European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey (EMIS) 2017, en internettbasert tverrsnittsundersøkelse blant msm i 50 land. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Stiftelsen Helseutvalget. Data fra 2728 personer er med i tallmaterialet fra Norge.

Hovedtemaer som dekkes i undersøkelsen

 • Psykisk helse og smittsomme sykdommer
 • Risiko- og beskyttende atferd
 • Sosial støtte, sjikane og overgrep, og internalisert homonegativitet
 • Kunnskap om hiv, seksuelt overførbare infeksjoner, hepatitt og posteksponeringsprofylakse (PEP)/preeksponeringsprofylakse (PrEP)
 • Tiltak i helsetjenesten
 • Siste sex med ikke-fast mannlig partner

Et viktig datagrunnlag for bedre helse blant msm i Norge

‒ Undersøkelsen er ment som et innspill og datagrunnlag  for å utvikle strategier og anbefalinger for bedre helse blant msm i Norge, forklarer seniorrådgiver Hilde Kløvstad i Folkehelseinstituttet.

Msm er fortsatt den mest utsatte gruppen for å smittes med hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner i Norge. Undersøkelsen viser at det pågår mye sex med ikke-faste partnere uten kondom blant msm, men også at det er store variasjoner mellom grupper. Blant de som hadde hatt samleie med en som ikke var fast partner siste året, hadde 66 prosent hatt samleie uten kondom.

‒ Ubeskyttet samleie med ikke-fast partner var vanligst blant de som hadde blitt diagnostisert med gonoré det siste året, de som lever med hiv, eller de som hadde brukt illegale rusmidler, presiserer Hilde Kløvstad.

‒ Et positivt funn, fortsetter hun, er at nesten alle respondenter som lever med hiv hadde vært hos helsetjenesten i løpet av det siste året for å sjekke hivinfeksjonen. Hele 92 prosent av respondenter som lever med hiv var på vellykket behandling. Det vil si at de ikke hadde målbar virusmengde ved siste helsesjekk for hivinfeksjon.

Mest representativ for msm som identifiserer seg som homofile og de som er mest seksuelt aktive

Studien er en anonym tverrsnittsundersøkelse der deltakerne ble rekruttert gjennom nasjonale og internasjonale kilder ved annonsering på blant annet sosiale medier, websider og dating-apper.

‒ Undersøkelser som EMIS har vist seg å være mest representative for msm som identifiserer seg som homofile og de som er mest seksuelt aktive. Det er derfor ikke sikkert at deltakerne i undersøkelsen viser et representativt utvalg av msm i Norge. Resultatene av denne undersøkelsen kan ikke tolkes som uttrykk for kunnskapsnivået eller atferden blant alle i gruppen, sier Hilde Kløvstad.

Datagrunnlag for fremtidige analyser

EMIS-2017 er en utvidelse av den første EMIS-undersøkelsen som ble gjennomført i 2010, og inneholder en rekke nye spørsmål som ikke var med i 2010. Dette gjelder blant annet spørsmål om PrEP, psykisk helse, og rusbruk under sex. Resultatene i rapporten er deskriptive og det er ikke gjort systematiske sammenligninger med resultatene fra EMIS-2010. Videre analyser og fortolkninger av resultatene fra studien vil bli utdypet i fremtidige presentasjoner og publikasjoner.

Anbefalinger

Basert på resultat fra undersøkelsen mener forfatterne  det er viktig at det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant msm videreutvikles og målrettes ytterligere for blant annet å:

 • Øke kondombruk ved samleie med ikke-fast partner
 • Styrke kunnskap om, og tilgjengelighet til, PEP og PrEP
 • Motivere for bedre kommunikasjon og større åpenhet om hivstatus og PrEP-bruk før eller når man har sex
 • Øke hivtesting og testing for andre seksuelt overførbare infeksjoner
 • Sikre at personer med ny hivdiagnose får nødvendig informasjon fra helsepersonell og tilgang til gode og effektive mestringstiltak
 • Styrke innsatsen med rus- og skadereduserende tiltak, både når det gjelder alkohol og illegale rusmidler.
 • Fortsette arbeid for at lhbti* personer skal kunne oppleve samfunnet som trygt og inkluderende

* lhbti er forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner.