Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Noe kortere liggetid på barsel under starten av pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Noe kortere liggetid på barsel under starten av pandemien

Nyhet

Medisinsk fødselsregister

Noe kortere liggetid på barsel under starten av pandemien

Publisert

Kvinnene har noe kortere liggetid på barselavdeling. For øvrig ser det ikke ut til at pandemien har påvirket fødende kvinner og nyfødte barn, viser ny statistikk fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.

Kvinnene har noe kortere liggetid på barselavdeling. For øvrig ser det ikke ut til at pandemien har påvirket fødende kvinner og nyfødte barn, viser ny statistikk fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har laget en oppsummering av noen av de viktigste tallene fra Medisinsk fødselsregister for første halvår 2020. I tillegg er det gjort en utvidet datainnsamling om gravide med SARS-CoV-2 (koronaviruset) under pandemien.

De foreløpige resultatene, som er omtalt i artikkelen Svangerskap og fødsel under koronavirus-pandemien, viser blant annet at fødende kvinner i denne perioden har noe kortere liggetid på barselavdeling.

Figur 1 viser fødselstall for 1. halvår for perioden 2015–2020. Tallene for 2020 er foreløpige.

Figur 1 - Fødselstall.png

Kilde: Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister, 9. oktober 2020.

Kan ha sammenheng med nye besøksregler

Overlege Ferenc Macsali i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet setter den kortere liggetiden i sammenheng med at fødende kvinner i denne perioden bare fikk ha med seg partneren under selve fødselen, og ikke i tiden etterpå.

– Det er naturlig å anta at mange i denne situasjonen kan ha ønsket å bli raskere skrevet ut av sykehuset enn det som er vanlig. En annen mulig forklaring kan være at noen sykehus samtidig hadde pasienter som var innlagt med covid-19, og at kvinner som nettopp hadde født syntes det var best å komme seg raskt hjem, sier overlege Ferenc Macsali i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Om tidlig hjemreise kan ha hatt negative effekter, kan man ikke se i fødselsregisterets tall.

– Men man må være oppmerksom på om dette kan gå utover den oppfølgningen kvinner og barn skal ha i barseltiden, både når det gjelder amming og oppfølging av barnets og mors helse, legger overlegen til.

Færre barn fødes og de fødende er eldre

Øvrige resultater fra fødselsregisterets statistikk for første halvår 2020 viser følgende tall:

  • Tendensen til høyere gjennomsnittlig fødealder fortsetter: fra 31,2 år for første halvår 2019 til 31,3 år samme periode i 2020. Over ti år har mors alder steget fra 30,3 til nå 31,3 år.
  • Nedgangen i fødselstall fortsetter: 2,5 prosent færre fødte enn i 2019.
  • Nedgangen i fødselstall fra 2019 til 2020 varierer geografisk, blant annet slik:
    Ahus (3,9 %), Østfold (5 %), Haugesund (6 %) og Kristiansand (8,9 %)
  • Litt flere enn normalt hadde en ikke-planlagt fødsel hjemme i første halvår i år.
  • Andelen fødsler som skjer med keisersnitt er stabil (16,2 %).
  • Andelen keisersnitt økte ikke til tross for større andel igangsatte fødsler i første halvår.

Figur 2 viser gjennomsnittlig liggetid (døgn) for mor etter fødselen for perioden mars–juni i årene 2011–2020. Tallene for 2020 er foreløpige.

Figur 5 - Liggetid.png

Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet, 9. oktober 2020.

De foreløpige halvårstallene viser først og fremst en ytterligere nedgang i fødselstallene.

– Dette kan ikke tilskrives pandemien, ettersom alle disse svangerskapene var påtenkt og påbegynt før pandemien startet, understreker Ferenc Macsali.

Han påpeker at det til dels er store utslag i fødselstallene. Av store sykehus har spesielt Sørlandet sykehus Kristiansand en større nedgang fra 2019 til 2020.

Macsali oppsummerer de foreløpige halvårstallene slik:

– Håndteringen av svangerskap, fødsel og barseltid er god og stort sett som før pandemien, men liggetiden i barsel har gått ned under pandemien. Her må ha man rette oppmerksomheten mot eventuelle negative effekter av kortere liggetid.