Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nedgangen for andre smittsomme sykdommer enn covid-19 fortsetter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nedgangen for andre smittsomme sykdommer enn covid-19 fortsetter

Nyhet

Nedgangen for andre smittsomme sykdommer enn covid-19 fortsetter

Tendensen til at det rapporteres færre andre smittsomme sykdommer en covid-19 under pandemien fortsetter.

Tendensen til at det rapporteres færre andre smittsomme sykdommer en covid-19 under pandemien fortsetter.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Landets leger rapporterer tilfeller av meldingspliktige smittsomme sykdommer (MSIS) til Folkehelseinstituttet (FHI). To ganger i måneden publiserer FHI en rapport om dette.  Her er siste rapport: MSIS under covid-19, periode 16.9-30.9.2020

  • I perioden 16. - 30. september ble det rapportert 522 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid19 til MSIS. Av disse var 499 (96 %) rapportert smittet i Norge.

Sammenliknet med tilsvarende periode i 2019 var det:

  • 50 % færre meldte tilfeller
  • 33 % færre tilfeller rapportert smittet i Norge

Mindre reising og smitteverntiltakene slår positivt ut

Det er størst nedgang for de vaksineforebyggende sykdommene, men vi ser en nedgang i rapportering for alle sykdomsgrupper.

-Hovedårsaken til dette kan antakeligrelateres til smitteverntiltakene om å holde avstand og ha god håndhygiene i tillegg til færre utenlandsreiser. I tillegg tyder det på at færre oppsøker lege når de blir syke, siden nedgang i diagnostisk testing og en reduksjon i bruk av primærhelsetjenesten fortsetter også i siste halvdel av september, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Resistente bakterier er på samme nivå

Sykdommer forårsaket av resistente bakterier er den eneste gruppen hvor diagnose og rapportering har holdt et stabilt nivå under covid-19-epidemien i Norge.

Litt økning i sykdommer relatert til miljøeksponering og friluftsliv

Sammenliknet med tall for samme periode i 2019 var det flere rapporterte tilfeller av kryptosporidiose, lyme borreliose, shewanella-infeksjoner  og vibrioinfeksjoner. Økningen må tolkes forsiktig på grunn av få tilfeller og at overvåkingen av for eksempel shewanella og vibrio startet i 2019. Andre infeksjoner knyttet til friluftsaktiviteter, som giardiasis, tularemia eller hantavirusinfeksjoner, ble rapportert sjeldnere eller ikke rapportert i det hele tatt.

Raskere og bedre rapportering til MSIS

Det har over de siste månedene vært jobbet intensivt med å få til bedre informasjonsflyt og raskere tilgang til data i overvåkingssystemene for infeksjonssykdommer (MSIS).  FHI har gjort det mulig å sende MSIS-meldinger elektronisk, og oppfordret til dette via påminnelsesbrev for enkelttilfeller direkte til rekvirerende lege, og gjennom informasjon rettet mot alle landets leger.

Reduksjonen i tid mellom prøvetaking og innmelding til MSIS gjenspeiler forbedringer av meldingsflyten til MSIS fra laboratoriene, som ble satt i gang før covid-19 epidemien. MSIS får nå prøvesvaret oversendt samtidig som det går ut fra laboratoriene til rekvirerende lege, fra nesten alle laboratorier.

-Dette betyr mye for å kunne bruke og ha nytte av MSIS. Det gir bedre oppfølging av forskjellige smittsomme sykdommer i fremtiden og raskere påvisning av utbrudd, avslutter Line Vold

 

Kilde: Folkehelseinstituttet