Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Nedgangen for andre smittsomme sykdommer enn covid-19 fortsetter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nedgangen for andre smittsomme sykdommer enn covid-19 fortsetter

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Nyhet

Nedgangen for andre smittsomme sykdommer enn covid-19 fortsetter

Publisert

Tendensen til at det rapporteres færre andre smittsomme sykdommer en covid-19 under pandemien fortsetter.

Tendensen til at det rapporteres færre andre smittsomme sykdommer en covid-19 under pandemien fortsetter.


Landets leger rapporterer tilfeller av meldingspliktige smittsomme sykdommer (MSIS) til Folkehelseinstituttet (FHI). To ganger i måneden publiserer FHI en rapport om dette.  Her er siste rapport: MSIS under covid-19, periode 16.9-30.9.2020

  • I perioden 16. - 30. september ble det rapportert 522 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid19 til MSIS. Av disse var 499 (96 %) rapportert smittet i Norge.

Sammenliknet med tilsvarende periode i 2019 var det:

  • 50 % færre meldte tilfeller
  • 33 % færre tilfeller rapportert smittet i Norge

Mindre reising og smitteverntiltakene slår positivt ut

Det er størst nedgang for de vaksineforebyggende sykdommene, men vi ser en nedgang i rapportering for alle sykdomsgrupper.

-Hovedårsaken til dette kan antakeligrelateres til smitteverntiltakene om å holde avstand og ha god håndhygiene i tillegg til færre utenlandsreiser. I tillegg tyder det på at færre oppsøker lege når de blir syke, siden nedgang i diagnostisk testing og en reduksjon i bruk av primærhelsetjenesten fortsetter også i siste halvdel av september, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Resistente bakterier er på samme nivå

Sykdommer forårsaket av resistente bakterier er den eneste gruppen hvor diagnose og rapportering har holdt et stabilt nivå under covid-19-epidemien i Norge.

Litt økning i sykdommer relatert til miljøeksponering og friluftsliv

Sammenliknet med tall for samme periode i 2019 var det flere rapporterte tilfeller av kryptosporidiose, lyme borreliose, shewanella-infeksjoner  og vibrioinfeksjoner. Økningen må tolkes forsiktig på grunn av få tilfeller og at overvåkingen av for eksempel shewanella og vibrio startet i 2019. Andre infeksjoner knyttet til friluftsaktiviteter, som giardiasis, tularemia eller hantavirusinfeksjoner, ble rapportert sjeldnere eller ikke rapportert i det hele tatt.

Raskere og bedre rapportering til MSIS

Det har over de siste månedene vært jobbet intensivt med å få til bedre informasjonsflyt og raskere tilgang til data i overvåkingssystemene for infeksjonssykdommer (MSIS).  FHI har gjort det mulig å sende MSIS-meldinger elektronisk, og oppfordret til dette via påminnelsesbrev for enkelttilfeller direkte til rekvirerende lege, og gjennom informasjon rettet mot alle landets leger.

Reduksjonen i tid mellom prøvetaking og innmelding til MSIS gjenspeiler forbedringer av meldingsflyten til MSIS fra laboratoriene, som ble satt i gang før covid-19 epidemien. MSIS får nå prøvesvaret oversendt samtidig som det går ut fra laboratoriene til rekvirerende lege, fra nesten alle laboratorier.

-Dette betyr mye for å kunne bruke og ha nytte av MSIS. Det gir bedre oppfølging av forskjellige smittsomme sykdommer i fremtiden og raskere påvisning av utbrudd, avslutter Line Vold

 

Kilde: Folkehelseinstituttet