Hopp til innhold

Nyhet

Mulighet for elektronisk innmelding av smittsomme sykdommer

Publisert

Folkehelseinstituttet har utviklet et elektronisk skjema til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Hensikten er å få en mer sanntidig oversikt over den epidemiologiske situasjonen i Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet har utviklet et elektronisk skjema til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Hensikten er å få en mer sanntidig oversikt over den epidemiologiske situasjonen i Norge.


Fra 31. januar 2020 ble covid-19 definert som ny meldingspliktig sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Omfanget av pandemien har siden vist at det er stort behov for raskere og mer detaljert epidemiologisk informasjon om situasjonen i Norge enn med et meldeskjema på papir.

Gjelder de fleste meldepliktige sykdommer

Seniorrådgiver Astrid Løvlie i avdeling for smittevernregistre sier dette om hvorfor man har utviklet en første versjon av MSIS elektronisk meldeskjema:

– Vi har behov for å få en mer sanntidig oversikt over den epidemiologiske situasjonen i Norge. Elektronisk innmelding vil gi viktig informasjon om pandemien, og danne grunnlag for evaluering av de omfattende tiltakene som er iverksatt, samt gi bakgrunnsinformasjon for risikovurdering og smittevernstrategi.

Løsningen kan benyttes for å melde inn utfyllende opplysninger om alle meldingspliktige sykdommer, med unntak av tuberkulose. Den er enkel å ta i bruk og har samme oppbygging som det nåværende meldeskjemaet i papir-/PDF-format.

Løvlie forteller at løsningen har en innebygget integrasjon mot Folkeregisteret og kodeverk som vil gjøre utfyllingen raskere.

Slik tar du i bruk løsningen

Dette må gjøres for å kunne ta i bruk løsningen:

  1. Helsevirksomheten/IT-drift må gi tilgang til løsningen på Helsenettet
  2. Lege kan sende elektronisk MSIS-melding via https://klinikermelding.fhi.no