Hopp til innhold

Nyhet

Covid-19-epidemien: risikovurdering og respons i Norge, 12. mars 2020

Publisert

Folkehelseinstituttet har i dag publisert en ny risikorapport om koronavirus-epidemien.

Folkehelseinstituttet har i dag publisert en ny risikorapport om koronavirus-epidemien.


Det er stor usikkerhet om hvordan koronavirus-epidemien vil utvikle seg videre i Norge. 

Rapporten er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovrudering og et scenario som kan støtte helsetjenesten i planleggingen. Scenarioet bygger på en rekke forutsetning som er usikre, slik som hvor lang tid det tar fra smitte til symptomer, hvor mange dager en person er smitteførende, hvor mange personer en smittet person smitter videre, og hvor mange som blir syke.

Epidemien vil utvikle seg i faser, se illustrasjoner nedenfor.

Fem faser i epidemi-utviklingen:

5 faser_covid19.png

Tidslinje scenario:

tidslinje scenario.png

De vil komme nye scenariorapporter seinere i år.