Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensautbruddet er på sitt høyeste»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Influensautbruddet er på sitt høyeste

Nyhet

Influensautbruddet er på sitt høyeste

Publisert

Sesongens influensautbrudd ser ut til å ha nådd toppen, viser tall fra Folkehelseinstituttets seneste ukerapport for influensa. Sesongen har så langt vært relativt mild, men har rammet barn og unge hardere enn vanlig. Hittil har drøyt 61 050 personer fått diagnosen influensa av fastlege og legevakt, mens i underkant 2300 personer har vært innlagt på sykehus med influensa. Selv om antall smittede ventes å synke fremover, vil det likevel være mye influensa i omløp i flere uker til.

Illustrasjonsfoto: Barn og unge i skolealder er hardere rammet av influensa enn normalt denne sesongen. Mostphotos
Illustrasjonsfoto: Barn og unge i skolealder er hardere rammet av influensa enn normalt denne sesongen. Mostphotos

Sesongens influensautbrudd ser ut til å ha nådd toppen, viser tall fra Folkehelseinstituttets seneste ukerapport for influensa. Sesongen har så langt vært relativt mild, men har rammet barn og unge hardere enn vanlig. Hittil har drøyt 61 050 personer fått diagnosen influensa av fastlege og legevakt, mens i underkant 2300 personer har vært innlagt på sykehus med influensa. Selv om antall smittede ventes å synke fremover, vil det likevel være mye influensa i omløp i flere uker til.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Barn og unge rammet

Barn og unge i skolealder er hardere rammet enn normalt denne sesongen. Det har vært flere store utbrudd i skoler og barnehager. FHI er orientert om at det også har vært dødsfall i disse aldersgruppene. Eldre, voksne og de aller minste barna ser så langt denne sesongen ut til å være mindre utsatt enn vanlig.

På landsbasis har foreløpig i underkant av 2300 vært innlagt i sykehus med influensa. Omtrent halvparten av innleggelsene har vært blant personer under 60 år.

− Selv om det generelt sett har vært en mild sesong for mange, har andelen barn og unge blant de innlagte vært høyere enn normalt. Når det gjelder eldre har det vært færre innlagte denne sesongen, sier Karoline Bragstad, fungerende seksjonsleder ved Folkehelseinstituttet.

Ny variant av influensa B-virus i omløp

Hele 124 210 prøver har blitt undersøkt for influensa i Norge så langt denne sesongen. Det er laboratoriepåvist i overkant av 13 000 tilfeller, 1400 av disse den siste uken. Andelen positive prøver er på middels nivå sammenlignet med tidligere år.

Sesongen har vært preget av to forskjellige influensavirus: influensa A(H3N2) og en ny variant influensa B-Victoria-virus som ikke har vært i sirkulasjon tidligere. Det har så langt vært mer av influensa A-viruset enn av det nye influensa B-viruset, men dette ser nå ut til å endre seg. Andelen influensa B blant de positive prøvene er økende, og utgjør en klart større andel av prøvene på Østlandet.

Barn og unge har vært spesielt utsatt for influensa B-viruset i år.

− Grunnen til at barn og unge har vært mer utsatt for dette viruset skyldes nok at det er et virus som ikke har vært i omløp tidligere, i tillegg til at dette er en type B-virus som sjelden er i sirkulasjon, forklarer Bragstad.

Aldri tidligere har så mange vaksinert seg

Det er sendt ut langt over 1 million doser influensavaksine i Norge denne sesongen. Antall doser til målgruppene har økt med 13 prosent siden forrige sesong. Per 26. februar var 650 787 personer registrert som influensavaksinerte i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Basert på registrerte vaksinasjoner i SYSVAK per i dag, er andelen vaksinerte blant personer over 65 år omtrent 40 prosent. På grunn av forsinkelser i registrering av vaksinasjoner er dette minimumstall.
 
Vaksineeffekten ser ut til å være moderat til god denne sesongen. Foreløpige effektdata er nå publisert av CDC (Center for Disease Control and Prevention, USA) og Canadas folkehelsemyndighet. Effekten mot de sirkulerende B-Victoria-virusene er anslått til 50–69 prosent, mens effekten mot influensa A(H3N2) er anslått til 62 prosent. Resultater fra europeiske studier av vaksineeffekt er ikke publisert ennå.

Neste vinters influensavaksine er fastsatt

WHO fastsatte forrige uke vaksinesammensetningen for neste vinter. Produksjonen av neste års influensavaksine starter i disse dager, slik at den skal være klar til oktober.

− Influensalaboratoriet ved Folkehelseinstituttet har bidratt inn i dette arbeidet ved å gjøre analyser på norske virus og rapportere om virussituasjonen til WHO i forkant av møtet. Dette arbeidet er helt sentralt for å gi WHO et godt grunnlag for beslutningen om hvilke virus som skal inngå i vaksinen, sier Bragstad.

Influensautbrudd og koronavirus

I gjennomsnitt forventes det at rundt 100 000 personer går til legen på grunn av influensalignende sykdom bare i løpet av vintermånedene i Norge. Rundt 5000 personer innlegges på sykehus med influensa og det er anslått at 900 personer dør som følge av influensa. I Norge tilhører omkring 1,6 millioner en risikogruppe for alvorlig influensasykdom.

− Det vi vil prøve å unngå nå er at koronavirus skal gi utbrudd på samme tid som influensaen, sier Bragstad. – Dette vil i så fall kunne bli en utfordring for helsetjenesten.

Risikogruppene for influensa og den nye koronavirussykdommen ser ut til å være overlappende. Vi har vaksine mot influensa, men foreløpig ikke for koronaviruset. Det er viktig at så mange som mulig i risikogruppene, inkludert helsepersonell, vaksinerer seg mot influensa. Det vil kunne bidra til at færre blir alvorlig syke av influensa og at helsetjenesten vil ha større kapasitet til å håndtere et eventuelt økende antall koronavirussyke.

Prøver fra influensaovervåkingen testes også for koronavirus

Generell testing for influensa ved lokale laboratorier må kanskje nedprioriteres en periode til fordel for analyse av koronavirusprøver. Dette vil gå ut over kvaliteten på influensaovervåkingen. Fyrtårnsystemet for overvåking av influensa i Norge vil imidlertid ikke påvirkes. Folkehelseinstituttet bruker nå også dette systemet til å se etter tegn til utbredt spredning av koronaviruset i Norge.

Allmennpraktiserende leger innmeldt i Fyrtårnsystemet til FHI er oppfordret til å sende inn prøver fra personer med luftveissymptomer til referanselaboratoriet for influensa ved FHI. Prøver som er negative for influensa vil bli testet for koronavirus. Folkehelseinstituttet oppfordrer allmennpraktiserende leger som ønsker å delta i overvåkingen av influensa og koronavirus til å melde seg til influensalaboratoriet ved FHI på NIC-Norway@fhi.no.