Hopp til innhold

Nyhet

Hurtigtester for påvisning av antistoffer utelukker ikke infeksjon

Publisert

Folkehelseinstituttet oppfordrer til forsiktighet med bruk av hurtigtester for koronavirus. Testene vil kunne gi falske negative resultater tidlig i sykdomsforløpet.

Folkehelseinstituttet oppfordrer til forsiktighet med bruk av hurtigtester for koronavirus. Testene vil kunne gi falske negative resultater tidlig i sykdomsforløpet.


Det er nå flere hurtigtester for Covid-19 (koronavirus) på vei inn på det norske markedet. Hurtigtestene utføres på en blodprøve fra fingeren, og gir svar i løpet av 10 minutter. Disse hurtigtestene påviser antistoffer som tegn på kroppens immunrespons mot viruset, og bygger på helt andre prinsipper enn de laboratorietestene man bruker for å påvise viruset.

– Det er viktig å understreke at disse testene ikke kan benyttes til å utelukke covid-19, og det er ingen hurtigtester som kan erstatte PCR som diagnostisk metode tidlig i sykdomsforløpet, sier Anne-Marte Bakken Kran, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Det tar tid før antistoffer dannes, og disse hurtigtestene vil derfor ofte være negative i begynnelsen av infeksjonen. Negative tester tatt tidlig i sykdomsforløpet vil kunne gi en falsk trygghet, nettopp i den fasen man trolig er mest smittsom. Det er foreløpig begrenset kunnskap om disse testene, og det er derfor usikkerhet knyttet til både positive (at man er smittet av koronavirus) og negative (at man ikke er smittet av koronavirus) resultater.

Folkehelseinstituttet samarbeider blant annet med organisasjonen Noklus om en utprøving av flere av disse testene. Videre pågår det et arbeid med å etablere en felles nasjonal strategi for hvordan slike hurtigtester eventuelt kan tas i bruk for å supplere dagens testing.

­– Inntil vi vet mer, oppfordrer Folkehelseinstituttet til å være forsiktige med bruken av hurtigtester, og huske på at falske negative resultater kan forekomme tidlig i sykdomsforløpet.