Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Har nådd målet om 25 prosent færre dødsfall»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Har nådd målet om 25 prosent færre dødsfall

Nyhet

Har nådd målet om 25 prosent færre dødsfall

Norge har som mål å redusere tidlige dødsfall av de ikke-smittsomme sykdommene med 25 prosent innen 2025. Nå viser beregninger at målet allerede er nådd.

Norge har som mål å redusere tidlige dødsfall av de ikke-smittsomme sykdommene med 25 prosent innen 2025. Nå viser beregninger at målet allerede er nådd.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De sykdommene som inngår i dette målet, er hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kols. Med tidlige dødsfall menes dødsfall før 70 års alder.

Å redusere tidlige dødsfall er ett av målene som Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt opp for de ikke-smittsomme sykdommene, på engelsk non-communicable diseases (NCD). Norge har sluttet seg til målene for perioden 2010 til 2025.

Nådde målet allerede i 2018-2019

I desember ble statistikken for dødsårsakene i Norge for 2018 lagt fram. En gjennomgang av tallene fra Dødsårsaksregisteret viser at målet for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer var nådd ved årsskiftet 2018-2019.

  • I 2010 døde 6008 personer av ikke-smittsomme sykdommer før 70 års alder. Tallet var redusert til 5102 dødsfall i 2018. Dette tilsvarer en nedgang på 906 for tidlige dødsfall.
  • Når vi ser på antall dødsfall per 100 000, var det i 2010 til sammen 257 tidlige dødsfall per 100 000 av de fire ikke-smittsomme sykdommene. Dette ble redusert til 193 per 100 000 i 2018. Nedgangen var dermed 64 dødsfall per 100 000, som tilsvarer 25 prosent.

Kreft og hjerte- og karsykdommer betyr mest

Særlig er det nedgangen i kreft og hjerte- og karsykdommer som bidrar. Dødsfall som følge av diabetes og kols bidrar ikke like mye, fordi disse sykdommene ikke er like hyppige som underliggende dødsårsak før 70 års alder.

Se figur 1 som viser tidlige dødsfall per 100 000 innbyggere, tallene er her standardisert for endringer i befolkningsstørrelsen og alderssammensetningen over tid. Beregningsmåten innebærer at forskjellige år kan sammenliknes selv om befolkningen øker.

Figuren har også med perioden før 2010 og viser at det var vært en jevn nedgang over mange år.

diagram
Figur 1. Dødelighet som følge av de fire ikke-smittsomme sykdommene hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kols. Tallene viser antall dødsfall per 100 000 innbyggere i alderen 30-69 år, standardisert for endringer i befolkningsstørrelse og alderssammensetningen over tid. Datakilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. NCD = Non-Communicable Diseases = ikke-smittsomme sykdommer. Klikk på figuren for å forstørre . FHI

Figur 1. Datakilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. NCD = Non-Communicable Diseases = ikke-smittsomme sykdommer. Klikk på figuren for å forstørre.

–  Fortsatt er hjerte- og karsykdommer og kreftsykdommer de to viktigste årsakene til dødsfall i Norge. Men vi blir stadig eldre før vi dør av disse sykdommene. Det innebærer at  mange får flere leveår, sier forsker Inger Ariansen, Folkehelseinstituttet. Hun understreker at utviklingen må følges nøye fortsatt.

Til sammen ni mål

De ikke-smittsomme sykdommene har med livsstil og leveforhold å gjøre og rammer nå alle land i verden, også fattige land. Det er bakgrunnen for at WHO har satt opp ni mål for å bekjempe disse sykdommene.

I tillegg til målet om å redusere tidlige dødsfall, er det satt mål for alkoholbruk, fysisk aktivitet, tobakk, salt i kostholdet, diabetes, fedme, høyt blodtrykk og tilgang til behandling.

For flere av målene er Norge på god vei. For to mål har vi ikke hatt framgang, det gjelder målene om å øke den fysiske aktiviteten og stoppe økningen i diabetes og fedme. Se oversikt.

Nye mål for 2030

WHOs hovedmål for ikke-smittsomme sykdommer er videreført som en del av FNs globale bærekraftsmål for 2030. Det inkluderer et nytt mål om å redusere for tidlig død med 33 prosent fra 2010 til 2030.

–  Det blir spennende å se om nedgangen fortsetter, sier Ariansen og legger til at utfordringen er at Norge allerede nå kan ha tatt ut mye av effekten ved at færre røyker.

WHO har i tillegg utvidet begrepet ikke-smittsomme sykdommer til også å gjelde psykisk helse og muskel- og skjelettsykdommer, samt at luftforurensing er inkludert som en risikofaktor.

–  Det betyr at vi også må ha nasjonale tall på disse områdene for å følge utviklingen videre, sier Ariansen.