Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fugleinfluensa påvist hos villfugl i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fugleinfluensa påvist hos villfugl i Norge

Nyhet

Fugleinfluensa påvist hos villfugl i Norge

Fugleinfluensa er påvist hos to gjess funnet i Rogaland. Veterinærinstituttet har analysert prøver fra fuglene, som viser høypatogen fugleinfluensa A(H5N8).

bilde av gjess
Foto: B. Holm, Veterinærinstituttet

Fugleinfluensa er påvist hos to gjess funnet i Rogaland. Veterinærinstituttet har analysert prøver fra fuglene, som viser høypatogen fugleinfluensa A(H5N8).


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dette viruset har i høst gitt utbrudd blant fugler i flere europeiske land. Viruset kan gi alvorlig sykdom hos fugler, men er ikke påvist hos mennesker. Mattilsynet følger opp hendelsen.

Det er i løpet av denne høsten sett flere utbrudd av høypatogen fugleinfluensa A(H5N8) hos ville fugler og fjørfe i Europa. Smitten er også påvist hos villfugl og fjørfe i Danmark og på en kalkunfarm i Skåne i Sverige tidligere i november. Veterinærinstituttet har 27. november varslet om funn av viruset hos en død villgås funnet i Rogaland, samt hos en fugl til den 2. desember. Dette er første gang høypatogen fugleinfluensa er påvist i Norge.

Fugleinfluensa A(H5N8) er sterkt sykdomsfremkallende (høypatogent) for fugler, men er ikke forbundet med sykdom hos mennesker. Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være alvorlige for fjørfenæringen.

– Et lignende virus har gitt store utbrudd hos fugler i Europa også tidligere år, uten at man har påvist tilfeller av smitte fra fugler til mennesker, sier lege Trine Hessevik Paulsen. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

Veterinærmyndighetene har ansvar for å følge opp og håndtere hendelsen.

– Vi følger nøye med på situasjonen og samarbeider med Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Folkehelseinstituttet bistår blant annet med råd om smittevern til mennesker, sier Paulsen.

Mattilsynet har i dag gått ut med informasjon om hvordan man skal hindre smitte fra villfugl til tamfugl. I tillegg oppfordrer veterinærmyndighetene publikum til å varsle Mattilsynet ved funn av svekkede og døde fugler.

– Av generelle smittevernhensyn bør man alltid unngå å ta på syke og døde fugler, sier Paulsen.