Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fortsatt nedgang for andre smittsomme sykdommer enn covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fortsatt nedgang for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

Nyhet

MSIS

Fortsatt nedgang for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

Publisert

Tendensen til at det under pandemien rapporteres om færre andre smittsomme sykdommer enn covid-19 holder seg.

Tendensen til at det under pandemien rapporteres om færre andre smittsomme sykdommer enn covid-19 holder seg.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Landets leger rapporterer tilfeller av meldingspliktige smittsomme sykdommer til Folkehelseinstituttet (FHI). To ganger i måneden publiserer FHI en rapport om dette.

Etter at det i mars ble satt i verk tiltak mot koronavirus, har antallet rapporterte tilfeller av andre smittsomme sykdommer gått ned. Nedgangen holder seg også for første halvdel av september:

  • I perioden 1.–15. september 2020 ble det rapportert 592 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19. Av disse var 568 (96 prosent) smittet i Norge.

Sammenliknet med tilsvarende periode i 2019 var det:

  • 41 % færre meldte tilfeller
  • 21 % færre tilfeller rapportert smittet i Norge

Færre rapportert syke med vaksineforebyggbare sykdommer

For perioden mars–september 2020 er det nedgang i antall meldte tilfeller fra alle sykdomsgrupper.

Størst nedgang er det for de vaksineforebyggbare sykdommene kikhoste, systemisk pneumokokksykdom (en form for lungebetennelse) og rotavirussykdom (diaré-sykdom). Denne gruppen har samlet hatt en nedgang på hele 92 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

– Denne nedgangen i rapporterte tilfeller tror vi har sammenheng med at færre testes for disse sykdommene – men det kan også være en reell nedgang i forekomsten av disse sykdommene, fordi flere har samme smittevei som covid-19 og at smitteverntiltakene som nå er på plass dermed også virker mot disse sykdommene. Det kan også være noe underrapportering, spesielt på grunn av redusert testing i primærhelsetjenesten, ettersom vi ser at en økende andel av de meldte tilfellene blir meldt som sykehusinnlagte, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Nedgangen for antibiotikaresistente sykdommer er relativt liten, spesielt når man ekskluderer reiserelaterte tilfeller.

–Dette kan skyldes at diagnostiseringen av resistente bakterier ser ut til å være godt ivaretatt på sykehus. Det er også nå generelt mer oppmerksomhet mot infeksjonsforebygging på grunn av tiltak ved covid-19, sier avdelingsdirektøren.

Smitte med mat- og vannbårne sykdommer

Det var færre rapporterte tilfeller med mat- og vannbårne sykdommer første halvdel av september enn i 2019, men i juli og august i år var det høyere forekomst av slike sykdommer enn tidligere på året.

– Sommersesongen er normalt høysesong for en del av de smittsomme mat- og vannbårne sykdommene. Tidligere studier i Norge har vist at noen fritidsaktiviteter øker risikoen for matbårne infeksjoner, som grilling, kontakt med husdyr og turer ute dersom man bruker ukokt drikkevann i utmark og på hytter, fremholder Vold.

Smitteverntiltakene har hatt betydning

Folkehelseinstituttet setter den generelle nedgangen i sammenheng med smitteverntiltakene under koronaepidemien, slik som:

  • begrensning for utenlandsreiser
  • tiltak for å redusere antallet nære kontakter som vi har og å holde avstand
  • bedret håndhygiene

I tillegg kan tallene tyde på at færre oppsøker lege når de blir syke. Det er en generell nedgang i diagnostisk testing for andre mikrober enn koronavirus og muligens også mindre bruk av helsetjenester, hovedsakelig i primærtjenesten.

Tabell 1. Antall tilfeller meldt til MSIS 1.–15. september 2020 sammenlignet med 1.–15. september 2019.

Diagnose

Prøvetatt 1.09–15.09.2020

Prøvetatt 1.09–15.09.2019

% endring 2020 mot 2019

Totalt meldt

Smittet i Norge

Totalt meldt

Smittet i Norge

Totalt meldt

Smittet i Norge

Mat- og vannbårne sykdommer 

205

202

370

200

-45 %

1 %

Campylobacteriose

116

116

172

101

-33 %

15 %

Cryptosporidiose

39

38

17

16

129 %

138 %

Tarmpatogene E. coli

23

21

80

45

-71 %

-53 %

Salmonellose

13

13

48

18

-73 %

-28 %

Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner 

84

69

116

68

-28 %

1 %

Gonoré 

45

45

65

49

-31 %

-8 %

Syfilis

11

9

6

4

83 %

125 %

Vaksineforebyggbare sykdommer 

13

13

171

159

-92 %

-92 %

Kikhoste 

4

4

127

120

-97 %

-97 %

Pneumokokksykdom, systemisk 

6

6

17

17

-65 %

-65 %

Rotavirussykdom 

3

3

20

17

-85 %

-82 %

Sykdommer forårsaket av resistente bakterier 

200

195

237

190

-16 %

3 %

Clostridium difficile 

126

126

114

113

11 %

12 %

MRSA 

70

65

113

71

-38 %

-8 %

Andre sykdommer 

90

89

117

105

-23 %

-15 %

Lyme borreliose 

42

42

25

25

68 %

68 %

Streptokokk gruppe B-sykdom, systemisk 

18

18

14

14

29 %

29 %

Virale infeksjoner i sentralnervesystemet 

13

13

20

20

-35 %

-35 %

Totalt meldte tilfeller 

592

568

1 011

722

-41 %

-21 %

Kilde: Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien 1.09–15.09 2020