Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Fortsatt nedgang for andre smittsomme sykdommer enn covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fortsatt nedgang for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Nyhet

MSIS

Fortsatt nedgang for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

Publisert

Tendensen til at det under pandemien rapporteres om færre andre smittsomme sykdommer enn covid-19 holder seg.

Tendensen til at det under pandemien rapporteres om færre andre smittsomme sykdommer enn covid-19 holder seg.


Landets leger rapporterer tilfeller av meldingspliktige smittsomme sykdommer til Folkehelseinstituttet (FHI). To ganger i måneden publiserer FHI en rapport om dette.

Etter at det i mars ble satt i verk tiltak mot koronavirus, har antallet rapporterte tilfeller av andre smittsomme sykdommer gått ned. Nedgangen holder seg også for første halvdel av september:

  • I perioden 1.–15. september 2020 ble det rapportert 592 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19. Av disse var 568 (96 prosent) smittet i Norge.

Sammenliknet med tilsvarende periode i 2019 var det:

  • 41 % færre meldte tilfeller
  • 21 % færre tilfeller rapportert smittet i Norge

Færre rapportert syke med vaksineforebyggbare sykdommer

For perioden mars–september 2020 er det nedgang i antall meldte tilfeller fra alle sykdomsgrupper.

Størst nedgang er det for de vaksineforebyggbare sykdommene kikhoste, systemisk pneumokokksykdom (en form for lungebetennelse) og rotavirussykdom (diaré-sykdom). Denne gruppen har samlet hatt en nedgang på hele 92 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

– Denne nedgangen i rapporterte tilfeller tror vi har sammenheng med at færre testes for disse sykdommene – men det kan også være en reell nedgang i forekomsten av disse sykdommene, fordi flere har samme smittevei som covid-19 og at smitteverntiltakene som nå er på plass dermed også virker mot disse sykdommene. Det kan også være noe underrapportering, spesielt på grunn av redusert testing i primærhelsetjenesten, ettersom vi ser at en økende andel av de meldte tilfellene blir meldt som sykehusinnlagte, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Nedgangen for antibiotikaresistente sykdommer er relativt liten, spesielt når man ekskluderer reiserelaterte tilfeller.

–Dette kan skyldes at diagnostiseringen av resistente bakterier ser ut til å være godt ivaretatt på sykehus. Det er også nå generelt mer oppmerksomhet mot infeksjonsforebygging på grunn av tiltak ved covid-19, sier avdelingsdirektøren.

Smitte med mat- og vannbårne sykdommer

Det var færre rapporterte tilfeller med mat- og vannbårne sykdommer første halvdel av september enn i 2019, men i juli og august i år var det høyere forekomst av slike sykdommer enn tidligere på året.

– Sommersesongen er normalt høysesong for en del av de smittsomme mat- og vannbårne sykdommene. Tidligere studier i Norge har vist at noen fritidsaktiviteter øker risikoen for matbårne infeksjoner, som grilling, kontakt med husdyr og turer ute dersom man bruker ukokt drikkevann i utmark og på hytter, fremholder Vold.

Smitteverntiltakene har hatt betydning

Folkehelseinstituttet setter den generelle nedgangen i sammenheng med smitteverntiltakene under koronaepidemien, slik som:

  • begrensning for utenlandsreiser
  • tiltak for å redusere antallet nære kontakter som vi har og å holde avstand
  • bedret håndhygiene

I tillegg kan tallene tyde på at færre oppsøker lege når de blir syke. Det er en generell nedgang i diagnostisk testing for andre mikrober enn koronavirus og muligens også mindre bruk av helsetjenester, hovedsakelig i primærtjenesten.

Tabell 1. Antall tilfeller meldt til MSIS 1.–15. september 2020 sammenlignet med 1.–15. september 2019.

Diagnose

Prøvetatt 1.09–15.09.2020

Prøvetatt 1.09–15.09.2019

% endring 2020 mot 2019

Totalt meldt

Smittet i Norge

Totalt meldt

Smittet i Norge

Totalt meldt

Smittet i Norge

Mat- og vannbårne sykdommer 

205

202

370

200

-45 %

1 %

Campylobacteriose

116

116

172

101

-33 %

15 %

Cryptosporidiose

39

38

17

16

129 %

138 %

Tarmpatogene E. coli

23

21

80

45

-71 %

-53 %

Salmonellose

13

13

48

18

-73 %

-28 %

Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner 

84

69

116

68

-28 %

1 %

Gonoré 

45

45

65

49

-31 %

-8 %

Syfilis

11

9

6

4

83 %

125 %

Vaksineforebyggbare sykdommer 

13

13

171

159

-92 %

-92 %

Kikhoste 

4

4

127

120

-97 %

-97 %

Pneumokokksykdom, systemisk 

6

6

17

17

-65 %

-65 %

Rotavirussykdom 

3

3

20

17

-85 %

-82 %

Sykdommer forårsaket av resistente bakterier 

200

195

237

190

-16 %

3 %

Clostridium difficile 

126

126

114

113

11 %

12 %

MRSA 

70

65

113

71

-38 %

-8 %

Andre sykdommer 

90

89

117

105

-23 %

-15 %

Lyme borreliose 

42

42

25

25

68 %

68 %

Streptokokk gruppe B-sykdom, systemisk 

18

18

14

14

29 %

29 %

Virale infeksjoner i sentralnervesystemet 

13

13

20

20

-35 %

-35 %

Totalt meldte tilfeller 

592

568

1 011

722

-41 %

-21 %

Kilde: Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien 1.09–15.09 2020