Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseprofilene for fylkene er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseprofilene for fylkene er publisert

Nyhet

Folkehelseprofilene 2020 for fylkene er publisert

Du kan nå laste ned årets folkehelseprofiler for fylkene. Tema er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Du kan nå laste ned årets folkehelseprofiler for fylkene. Tema er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Alle de nye fylkene kan finne sin fylkesprofil på nedlastingssiden. Tall i Norgeshelsa statistikkbank som er grunnlaget for profilene, er oppdatert bakover i tid med den nye fylkesinndelingen som gjelder fra 1. januar 2020.

Profilene følger samme oppsett som kommune- og bydelsprofilene som ble publisert i begynnelsen av mars.

Sosial bærekraft

forside fylkesprofil
Eksempel på fylkesprofil 2020: Møre og Romsdal.

Tema i 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. I profilene presenteres det blant annet diagrammer for andelen som bor i lavinntektshusholdninger i de ulike kommunene i fylket, andelen som bor trangt, og andelen som bor i leid bolig.

I folkehelsebarometeret på side 4 presenteres flere andre indikatorer som omhandler årets tema. Indikatoren mottakere av stønad til livsopphold var ny i fjor og er videreført i år. Denne omfatter uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd og overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere. Andelen stønadsmottakere varierer mye mellom fylkene.

I tillegg til indikatorene på side 4 i folkehelseprofilen 2020, finner du flere indikatorer i:

Under fanen «definisjoner» i statistikkbankene finner du nærmere beskrivelse av hvordan statistikken fra ulike datakilder er tilrettelagt for ny kommune- og fylkesinndeling, for eksempel om det er tatt hensyn til kommuner som bytter fylke eller ikke.

Årets temaartikkel Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er skrevet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Materiell for nedlasting, til bruk for fylker og kommuner: