Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseprofiler for 2020 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseprofiler for 2020 er publisert

Nyhet

Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler 2020 er publisert

Publisert

Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler kan nå lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Tema for 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler kan nå lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Tema for 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Årets tema

Statistikken som blir vist i profilene, er tilpasset årets tema som er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

- Vi har valgt dette temaet fordi vi vet at mange kommuner er opptatt av bærekraft. Fram til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet enn miljømessig og økonomisk bærekraft, sier avdelingsdirektør Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Figur 1 viser de tre dimensjonene i FNs bærekraftmål.

Figur 1. De tre dimensjonene i FNs bærekraftmål. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet.

I forbindelse med årets folkehelseprofiler er det utarbeidet tre nye indikatorer som berører sosial bærekraft.

  • trygt nærmiljø
  • bra kollektivtilbud
  • anmeldte voldstilfeller

I tillegg er det utarbeidet en ny indikator på miljø:

  • luftkvalitet; konsentrasjonen av fint svevestøv

Alle indikatorene med utfyllende informasjon finnes i Kommunehelsa statistikkbank.

Temaartikkelen på midtsidene i årets profiler er skrevet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Nye kommuner får tall

Kommunehelsa statistikkbank og profilene er tilpasset nye kommuner og bydeler i henhold til kommune- og fylkesinndelingen per 1. januar 2020. Tall i statistikkbanken er oppdatert bakover i tid.

På grunn av endringer i kommune- og fylkesinndelingen kan noen kommuner oppleve at det på enkelte indikatorer mangler tall. Under fanen «definisjoner» i statistikkbanken kan du finne nærmere beskrivelse om årsakene til dette.

Små kommuner kan også oppleve at enkelte tall mangler, i slike tilfeller kan fylkestallene eller tall for større nabokommuner benyttes for å danne seg et bilde.

Finn folkehelseprofil og flere tall 

forsiden folkehelseprofil 2020

Materiell for kommunene

Presentasjon om sosial bærekraft

Figur tre dimensjoner i bærekraft