Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flere av de for tidligst fødte overlever det første året»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Flere av de for tidligst fødte overlever det første året

Nyhet

Medisinsk fødselsregister

Flere av de for tidligst fødte overlever det første året

I tiårsperioden 2009–2018 ble det født i overkant av 200 barn i uke 23 i Norge. Dette er rundt 17 uker for tidlig. De siste årene har om lag halvparten av disse barna overlevd det første året, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

I tiårsperioden 2009–2018 ble det født i overkant av 200 barn i uke 23 i Norge. Dette er rundt 17 uker for tidlig. De siste årene har om lag halvparten av disse barna overlevd det første året, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De første 2019-dataene fra Medisinsk Fødselsregister (MFR) ble publisert i registerets statistikkbank i juni i år. I tillegg publiserte MFR i høst utvalgte covid-19 data. Nå er også de resterende dataene fra 2019 publisert.

De nye tallene omfatter:

  • data om mors helse før og under svangerskapet
  • data om barnet

Se de nye tallene i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank og les mer i artikkelen 2019-tallene fra Medisinsk fødselsregister – del 2 som utdyper flere av tallene.

Økte fra 18 til 49 prosent

Stadig flere av de aller mest for tidlig fødte barna lever opp. Medisinsk fødselsregister har tatt for seg data for barn som ble født i uke 23, det vil si rundt 17 uker for tidlig. Et normalt svangerskap varer i 40 uker. Den nedre grensen for aktiv livreddende behandling ved prematur fødsel i Norge har vært 23 uker de siste årene.

Dette er utviklingen de siste ti årene for uke 23-barna:

•            2009–2013: 18 prosent var i live ved ett års alder

•            2014–2018: 49 prosent var i live ved ett års alder

At flere uke 23-barn lever ved ett års alder har sammenheng med at færre dør i løpet av det første døgnet og den første uka etter fødselen.

Tabell 1. Barn født etter svangerskapslengde 23 uker i periodene 2009–2013 og 2014–2018. Levestatus ved fødsel, dødelighet første leveår og overlevelse til ettårsalder.

 

 

20092013

 

20142018

Antall fødte

148

167

Antall dødfødte

 57

 51

Antall levendefødte

91

116

Andel* overflyttet barneavdeling

76 %

82 %

Andel* død 0-24t

39 %

24 %

Andel* død dag 2–7

23 %

10 %

Andel* død dag 8–28

13 %

13 %

Andel* død dag 29–1 år

  7 %

  4 %

Andel* i live ved 1 år

18 %

49 %

*levendefødte (og mulig å følge opp)
Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet, 1. desember 2020

Overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister sier at de nye tallene er viktige for behandlere som skal informere om muligheter for overlevelse.

Disse barna er født så vidt over den grensen som er satt for aktiv behandling.

– Å være født i svangerskapsuke 23 gir økt risiko for sykelighet. Når flere svært tidlig fødte barn lever opp, tilsier det at flere barn enn tidligere kan ha økt risiko for sykelighet både i nyfødtperioden og i form av følgetilstander senere, påpeker hun.

Hun sier det er viktig at barna får den oppfølgingen som de trenger fra helsetjenesten, både gjennom oppveksten og som voksne.

– Det er også vesentlig at vi gjennom oppfølgingsstudier skaffer oss kunnskap om hvordan helsen og livskvaliteten deres blir i et livsperspektiv, understreker Kristine Stangenes. 

Svangerskap over termin og som blir igangsatt

Stadig flere kvinner får satt i gang fødselen kunstig (induksjon), enten ved hjelp av intravenøs legemiddelbehandling for å stimulere til rier, eller gjennom modning (utvidelse) av livmorhalsen ved hjelp av kateter eller hormoner. Dette kalles induksjon.

I 2019 ble 26,1 prosent av alle fødsler igangsatt, ifølge artikkelen Stadig flere fødsler settes i gang kunstig, som Fødselsregisteret publiserte i juni. Dette var en kraftig økning fra året før.

– Hva skyldes økningen?

– Noe av økningen skyldes svangerskap på overtid. Fra 2011 har alle gravide som har nådd 294 dager i svangerskapet, altså 42 uker, blitt tilbudt induksjon. Det pågår nå en diskusjon om vi bør tilby induksjon også fra 287 dager, det vil si 41 uker + 0 dag. Ved å sette i gang fødselen da, ønsker vi å unngå at barn dør i mors mage i den kommende uken, svarer overlege Ferenc Macsali i Medisinsk fødselsregister.

Han understreker at svært få barn dør fra og med uke 41 i svangerskapet, litt under 1 per 1000. Sammenlignet med andre land er dette veldig lavt allerede.

Tall fra MFR viser at fødsler som blir indusert fra uke 41 oftere vil få keisersnitt, vakuum, tang eller en større blødning, enn ved spontane fødsler. Dersom en setter i gang flere fødsler en i dag, vet man ikke sikkert om de også vil få denne økte risikoen.

Figur 1. Intervensjoner (inngrep) etter uke 41 for spontane fødsler og fødsler som ble satt i gang kunstig (induksjon) for årene 2015–2019. Blødning og behovet for blodoverføring (blodtransfusjon).

Figur 1 intervensjoner.
Figur 1 intervensjoner.

Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet, 1. desember 2020

– Hva betyr flere igangsatte fødsler for bemanningen ved fødeavdelingene?

–  Det vil utvilsomt bety økt ressursbruk dersom enda flere kvinner skal tilbys induksjon. Hvis alle takker ja til induksjon vil opp mot 8000 flere kvinner få satt i gang fødselen, svarer Ferenc Macsali.

Flere blir satt i gang ved svangerskapsforgiftning

De siste ti årene har det vært en jevn økning av kvinner som har fått satt i gang fødselen på grunn av svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Dette er en tilstand med høyt blodtrykk som påvirker mange organer i kroppen. Endelig behandling er forløsning av morkaken.

Svangerskap med preeklampsi som har nådd 37 uker, representerer den største gruppen. Her har induksjonsraten steget fra 67 til 77 prosent. Samtidig har alle svangerskap med preeklampsi etter uke 37 i gjennomsnitt blitt to dager kortere (275 dager).

Den faglige anbefalingen er å sette i gang de svangerskapene som har nådd 37 uker, og der kvinnen har preeklampsi.

– Det vil være riktig for norske fødeavdelinger å undersøke om egen praksis samsvarer med dette. Samtidig skal man vite at det går bra med norske kvinner som får preeklampsi, ettersom det ikke har vært registrert noen slike dødsfall siden 2012, sier Ferenc Macsali.