Hopp til innhold

Nyhet

FHI har svart Datatilsynet om Smittestopp

Publisert

Folkehelseinstituttet svarte i går Datatilsynet på varselet om vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

Folkehelseinstituttet svarte i går Datatilsynet på varselet om vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.


Folkehelseinstituttet mottok fredag 12. juni varsel om vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp. Datatilsynet skrev i varselet at appen ikke var et forholdsmessig inngrep i personvernet ut fra dagens situasjon, ut fra løsningene som var valgt i appen, og oppslutningen om Smittestopp og smittesituasjonen i Norge.

Folkehelseinstituttet var ikke enig i dette. Men som følge av Datatilsynets vurdering og oppfatning av at behandling av personopplysninger var ulovlig, valgte Folkehelseinstituttet å stanse innsamling av data, slette alle personopplysninger og deaktivere appen 16. juni.

Se svarbrev med vedlegg: 

Svar på varsel om vedtak

Vedlegg 1: Ukerapport - uke 24

Vedlegg 2: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 23

Vedlegg 3: Faglig begrunnelse for digital smittesporing og bruk av digitale hjelpemidler for å skaffe kunnskap og oversikt over kontakthyppighet i befolkningen

Vedlegg 4: Guidance ECDC - Mobile applications in support of contact tracing for COVID 19

Vedlegg 5: DPIA smittesporing

Vedlegg 6: Testing and validation of the tracing solution

Vedlegg 7: Draft validation protocol

Vedlegg 8: Validering av Smittestopp som kontaktsporingsverktøy