Hopp til innhold

Nyhet

FHI har mottatt vedtak om midlertidig forbud

Publisert

Folkehelseinstituttet (FHI) mottok mandag 6. juli vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

Folkehelseinstituttet (FHI) mottok mandag 6. juli vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.


– Vi er skuffet over dette vedtaket. Det virker ikke som Datatilsynet har tatt hensyn til dokumentasjonen som er sendt over etter 1. juni, og vi mener vi har dokumentert at Smittestopp er et tjenlig tiltak for å forebygge og hindre smitte, sier assisterende direktør ved FHI, Gun Peggy Knudsen.

 

– Vi har allerede stanset innsamling av data, slettet alle personopplysninger og deaktivert appen 16. juni som følge av Datatilsynets varsel.

 

Vedtaket fra Datatilsynet innebærer dermed ikke en stans i behandlingen av personopplysninger som sådan, men betyr at FHI ikke kan gjenoppta innsamling av personopplysninger gjennom Smittestopp før det midlertidige forbudet eventuelt er opphevet.

 

Et flertall i stortinget ba 16. juni regjeringen om å sørge for at Smittestopp deles i to; en del for smittesporing rundt den enkelte smittede, og en del for innhenting av kunnskap om smitte. De to delene vil ha hvert sitt samtykke.

 

– Nå jobber vi videre for å følge opp vedtaket fra Stortinget om å dele appens funksjoner i to; en analysedel og en smittesporingsdel, sier Gun Peggy Knudsen.   – Vi mener fortsatt at smittesporingsappen vil være viktig i arbeidet med å spore opp nærkontakter til smittede hvis vi får en eller flere større oppblussinger av korona i Norge, og vil arbeide videre med å teste og forbedre appen i august, sier hun.