Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Færre rapporter om andre smittsomme sykdommer enn covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Færre rapporter om andre smittsomme sykdommer enn covid-19

Nyhet

Færre rapporter om andre smittsomme sykdommer enn covid-19

Publisert

Den andre halvdelen av oktober er det rapportert om halvparten så mange tilfeller av smittsomme sykdommer som tilsvarende periode i fjor.

Den andre halvdelen av oktober er det rapportert om halvparten så mange tilfeller av smittsomme sykdommer som tilsvarende periode i fjor.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

To ganger i måneden publiserer Folkehelseinstituttet (FHI) en oversikt over antall tilfeller av meldingspliktige smittsomme sykdommer basert på meldinger fra norske leger. Her er rapporten Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien, for perioden 16.–31. oktober 2020.

Rapporteringen halvert siden i fjor

De to første ukene av oktober i år er antallet rapporterte tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19 mer enn halvert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Diagnose

Prøvetatt 16.–31.10.2020

Prøvetatt 16.–31.10.2019

% endring 2020 mot 2019

Totalt meldt

Smittet i Norge

Totalt meldt

Smittet i Norge

Totalt meldt

Smittet i Norge

Totalt meldte tilfeller 

508

477

1 092

742

-53 %

-36 %

Folkehelseinstituttet har tidligere formidlet at nedgangen trolig har sammenheng med at smittevernrådene for covid-19 har blitt fulgt, siden tiltakene også har påvirket risikoen for andre smittsomme sykdommer.

– Ny dokumentasjon viser at bildet er mer delt. Vi regner med at økt oppmerksomhet mot håndhygiene og andre smitteverntiltak har effekt også på andre sykdommer enn covid-19, slik at en del av nedgangen kan forklares med dette. I tillegg er det stort press på testaktiviteten, slik at det kan ha ført til mindre oppmerksomhet om og mindre testing for andre smittsomme sykdommer, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Hun sier at årsaksforholdene vil variere for de ulike infeksjonssykdommene,  og at det ikke mulig å skille mellom effekten av lavere sykdomsrisiko og effekten av redusert testaktivitet for andre sykdommer.

Bekymret for kikhosterapporteringen spesielt

Fra den nye rapporten trekker Vold særlig fram testing av pasienter som man mistenker kan ha kikhoste. I andre halvdel av oktober var det rapportert bare ett tilfelle av kikhoste, mens det i samme periode i fjor ble rapportert om 110 tilfeller.

Diagnose

Prøvetatt 16.–31.10.2020

Prøvetatt 16.–31.10.2019

% endring 2020 mot 2019

Totalt meldt

Smittet i Norge

Totalt meldt

Smittet i Norge

Totalt meldt

Smittet i Norge

Meldte tilfeller
av kikhoste 

1

1

110

103

-99 %

-99 %

 – De siste månedene har vi sett 98 prosent nedgang i kikhosterapportering og betydelig reduksjon av testing for kikhoste. Det bekymrer oss, sier Line Vold.

Hun sier at kikhoste er en vanlig sykdom som er mye mer smittsom enn covid-19. Kikhoste gir heller ikke langvarig immunitet, enten det er etter en naturlig infeksjon eller etter at man har blitt vaksinert. Dette er grunnen til at vaksinasjon av barn og voksne er så viktig.

– En velfungerende overvåking er viktig for å følge med på utbredelsen av denne sykdommen og også på effekten av vaksinasjon, avslutter Vold.

Alle tallene finnes i den nye rapporten

Se alle tallene for de smittsomme sykdommene i rapporten Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien, for perioden 16.–31. oktober 2020.