Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «EU stempler nytt perfluorert stoff som miljøfarlig»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • EU stempler nytt perfluorert stoff som miljøfarlig

Nyhet

EU stempler nytt perfluorert stoff som miljøfarlig

For første gang er et kortkjedet perfluorert stoff (PFBS) stemplet som en miljøgift på EUs kandidatliste og dermed gjenstand for strenge reguleringer. Folkehelseinstituttet bidro til kartlegging av eksponeringen av stoffet og farevurderingen for mennesker.

For første gang er et kortkjedet perfluorert stoff (PFBS) stemplet som en miljøgift på EUs kandidatliste og dermed gjenstand for strenge reguleringer. Folkehelseinstituttet bidro til kartlegging av eksponeringen av stoffet og farevurderingen for mennesker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det var Miljødirektoratet som fremmet forslaget overfor Det europeiske kjemikaliebyråets medlemskomite (MSC) om å føre opp stoffet på EUs kandidatliste over miljøfarlige stoffer. FHI var også tilstede i Helsinki og forsvarte arbeidet på farevurderingen overfor medlemskomiteen.

PFBS brukes i en lang rekke produkter der man ønsker en smuss- og vannavstøtende effekt – blant annet i hardplast og som impregnering av tekstiler og porøse harde overflater. Stoffet brukes også i brannslukkingsskum. PFBS brytes ikke ned i miljøet og transporteres over lange avstander med vann og havstrømmer, og det er funnet både i Arktis og Antarktis. Mennesker blir derfor stadig eksponert for PFBS, blant annet via drikkevann og ved at vi spiser mat som for eksempel frukt og grønt som har tatt opp stoffet via jordsmonnet.

PFBS forstyrrer hormonbalansen, spesielt stoffskiftet, i både mus, rotter og fisk, og stoffet kan skade reproduksjonsevnen til mus og fisk, sier forsker Kristine B. Gutzkow, avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet.

Avdelingen ved Birgitte Lindeman, Kristine B. Gutzkow og Line S. Haug, har hatt hovedansvaret for å utarbeide den humane farevurderingen og beskrive den humane eksponeringen som ligger til grunn for at PFBS nå blir stemplet som et svært problematisk stoff (SVHC-substance of very high concern).

Viktig vedtak

PFBS tilhører gruppen perfluorerte stoffer (PFAS). Gruppen inneholder både langkjedede og kortkjedede stoffer.

Tidligere har det blitt hevdet at de kortkjedete PFAS-ene, som PFBS, er tryggere enn de langkjedete fordi de skilles raskere ut fra kroppen. Det europeiske kjemikaliebyråets medlemskomite (MSC) har med dette vedtaket slått fast at også de kortkjedete PFAS-ene kan være svært bekymringsfulle.

– Dette er derfor et prinsipielt viktig vedtak. Det er et svært viktig signal at det er enighet blant alle medlemslandene i EU om at PFBS, som det første kortkjedede PFAS-et, er en miljøgift med alvorlige virkninger på helse og miljø, sier Kristine B. Gutzkow.