Hopp til innhold

Nyhet

Estland kan bli rødt denne uka, Polen går mot gult

Publisert

FHI anbefaler at Estland blir rødt, Polen, Island og Liechtenstein blir gule, og foreslår også endringer i svenske, danske og finske regioner denne uka. Regjeringen vil ta en endelig beslutning i løpet av uken. Alle endringer vil gjelde fra midnatt, natt til lørdag 19. september.

FHI anbefaler at Estland blir rødt, Polen, Island og Liechtenstein blir gule, og foreslår også endringer i svenske, danske og finske regioner denne uka. Regjeringen vil ta en endelig beslutning i løpet av uken. Alle endringer vil gjelde fra midnatt, natt til lørdag 19. september.


I anbefalingen som er sendt regjeringen anbefaler FHI å fjerne innreisekarantenen for Polen. Polen har hatt synkende smittetall, og per 14. september lå denne på 19,2 smittetilfeller per 100 000 innbyggere (insidens) de siste 2 ukene, og en andel av positive tilfeller på 3,1 %. Det er likevel viktig å følge spesielt med både på situasjonen i Polen og antall importerte tilfeller fra Polen til Norge i dagene fremover, blant annet på grunn av mye reiseaktivitet mellom Polen og Norge.

FHI anbefaler også å fjerne innreisekarantenen for Island, hvor insidensen ligger på 15,8 (inkludert resultater fra innreisescreening) og Liechtenstein, hvor insidensen ligger på 7,8.

Regioner i Sverige, Danmark og Finland

Det har ellers vært en betydelig nedgang i smittetallene i to svenske regioner, og FHI anbefaler å fjerne innreisekarantene (insidens-tall i parentes) for Kalmar (6,9) og Blekinge (4,4).

I Danmark anbefaler FHI å innføre innreisekarantene for region Sjælland (41,1) og Nordjylland (41,2), som vil kunne føre til at hele Danmark blir rødt. 

For Finland anbefaler FHI å fjerne innreisekarantene for regionen Kajanaland (Kainuu) (12,5), men å innføre innreisekarantene for regionen Sør-Savonia (Etelä-Savo) (30,4).