Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «En av fire får minst ett smertestillende legemiddel på resept»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • En av fire får minst ett smertestillende legemiddel på resept

Nyhet

Legemiddelforbruket i Norge 2015–2019:

En av fire får minst ett smertestillende legemiddel på resept

Publisert

Hver fjerde person som bor i Norge – halvannen million mennesker – fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2019, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Apotek.
Apotek.

Hver fjerde person som bor i Norge – halvannen million mennesker – fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2019, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2015–2019» inneholder for første gang data fra to datakilder: Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret. Tall fra de to ulike datakildene for legemiddelstatistikk er sammenstilt, fordi de gir et mer utfyllende bilde av det norske legemiddelforbruket.

Bruken av smertestillende legemidler har endret seg

Bruken av de ulike smertestillende legemidlene har endret seg i perioden, se figur 1. Andelen som får et svakt smertestillende legemiddel på resept øker – i hovedsak paracetamol – mens de som har fått utlevert NSAIDs går noe ned. Dette er en gruppe legemidler med betennelsesdempende virkning, men som kan gi til dels alvorlige bivirkninger.

– Denne utviklingen er i tråd med anbefalingen om forsiktig bruk av NSAIDS på grunn av økt blødningsrisiko og andre bivirkninger fra mage og tarm, sier seniorrådgiver Hilchen Thode Sommerschild i Folkehelseinstituttet

Hun forteller at andelen som får opioider har vært relativt stabil.

Fordelingen av smertestillende legemidler på resept i 2019

  • 15 prosent har fått utlevert et NSAID.
  • 10 prosent har fått utlevert et opioid (morfinlignende)
  • 11 prosent har fått utlevert et svakt smertestillende

Noen har fått legemidler fra flere av disse gruppene, så samlet sett fikk 24 prosent minst et smertestillende legemiddel på resept, 28 prosent av kvinner og 20 prosent av menn, viser tall fra Reseptregisteret.

– Det er den økte bruken av paracetamol forskrevet på resept som øker totalsalget. Paracetamol er et førstehåndsmiddel til behandling ved langvarig behandling av kroniske smerter, og kan da skrives ut på blå resept, sier Sommerschild.

Legemiddelforbruk 2019_fig1.jpg

Figur 1: Andel brukere av ulike smertestillende legemidler i perioden 2010–2019. NSAIDs/betennelsesdempende midler (M01A), sterke smertestillende legemidler (N02A) og andre, svake smertestillende legemidler (i hovedsak paracetamol, N02B). Kilde: Reseptregisteret.

Paracetamol selges både reseptfritt og på resept. Grossistbasert legemiddelstatistikk inneholder opplysninger også om reseptfritt salg og kompletterer dermed opplysningen i Reseptregisteret.

Legemiddelforbruk 2019_fig2.jpg

Figur 2: Salg av paracetamol på resept målt i definerte døgndoser (DDD), reseptfritt salg i apotek og salg i dagligvarehandelen 2010-2019. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk.

Figur 2 fra Grossistbasert legemiddelstatistikk viser at totalt salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) målt i DDD øker. Salget av reseptpliktige pakninger (som inngår i Reseptregisteret) øker mest, mens salget av reseptfrie pakninger har endret seg lite over tid. Dagligvarehandelen selger mer paracetamol i reseptfrie pakninger enn apotekene.

Totalt antall og andel brukere av legemidler

Rapporten viser nøkkeltall for salg og forskrivning av alle legemidler.

Tabell 1: Antall og andel personer som fikk utlevert minst et legemiddel fra ulike legemiddelgrupper (ATC 1. nivå) i 2019. Kilde: Reseptregisteret.

ATC 1. nivå Antall individer Kvinner % Menn %

Samlet %

A  Fordøyelsesorganer og stoffskifte 1 148 203 24,5 18,7 21,5
B  Blod og bloddannende organer 728 441 13,8 13,6 13,7
C  Hjerte og kretsløp 1 154 559 21,6 21,7 21,7
D  Dermatologiske midler 806 958 16,8 13,6 15,1
G  Urogenitalsystem og kjønnshormoner 909 674 25,8 8,4 17,1
H  Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insuliner 484 291 12,1 6,1 9,1
J  Antiinfektiva til systemisk bruk 1 215 701 27,5 18,3 22,8
L  Antineoplastiske og immunmodulerende midler 122 086 2,6 2,0 2,3
M  Muskler og skjelett 964 114 20,9 15,4 18,1
N  Nervesystemet 1 512 828 33,6 23,2 28,4
P  Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler 97 747 2,2 1,5 1,8
R  Respirasjonsorganer 1 455 339 30,8 23,9 27,3
S Sanseorganer 721 374 15,5 11,6 13,5
V Varia 40 460 0,8 0,8 0,8

Tabellen fra Reseptregisteret viser at flest individer fikk utlevert legemidler som virker på nervesystemet (ATC gruppe N). Denne legemiddelgruppen omfatter blant annet smertestillende legemidler, midler ved psykiske lidelser og sovemidler. Nær 1,5 millioner personer fikk utlevert et legemiddel som virker på åndedrettsorganer (ATC gruppe R Respirasjonsorganer). Her er de største undergruppene tabletter og nesespray ved allergi). 1,2 millioner fikk et middel mot bakterie eller virusinfeksjoner (ATC gruppe J).

Tabellen viser at i alle legemiddelgrupper, unntatt hjerte- og karlegemidler (ATC gruppe C), fikk flere kvinner enn menn utlevert legemidler på resept.

Årets rapport samler to kilder

Rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2015–2019» inneholder for første gang også tall fra Reseptregisteret, som tidligere ble utgitt i en egen rapport. I år inngår disse dataene i den felles rapporten om det norske legemiddelbruken.

Årets rapport har hentet tall fra to datakilder: Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret.

  • Grossistbasert legemiddelstatistikk omfatter totalt salg av legemidler fra grossist til apotek, helseinstitusjoner og dagligvarehandel.
  • Reseptregisteret inneholder opplysninger fra alle landets apotek om legemidler som er foreskrevet på resept og utlevert fra apotek.

Disse dataene samlet gir et mer utfyllende bilde av legemiddelforbruket i Norge.