Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsrapport 2019: Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Årsrapport 2019: Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

Nyhet

Årsrapport 2019: Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virusinfeksjoner.

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virusinfeksjoner.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten, som er på engelsk, presenterer nasjonale data for 2019 om resistens mot legemidler som brukes i behandlingen av influensa, hiv-1-infeksjon, hepatitt B-virusinfeksjon og herpesvirusinfeksjoner hos mennesker. Den beskriver også forbruk av antivirale midler i Norge. Tittel: Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2019

Lite resistens

Det er fortsatt lite resistens mot antivirale midler i Norge. Blant nye hiv-tilfeller i Norge ble det påvist resistensmutasjoner hos 10.3 prosent, og de fleste av disse var hos personer smittet utenfor Norge. Det var ingen tilfeller smittet i Norge der man fant resistensmutasjoner med betydning for valg av behandlingsregime. Blant personer smittet i Norge ble det heller ikke påvist resistensmutasjoner som medførte resistens mot medikamentene som brukes i forebyggende øyemed, såkalt pre-eksposisjonsprofylakse (PrEP). Det er derfor per i dag ingen tegn som tyder på økning i resistens mot PrEP blant personer med nyoppdaget hiv-1 infeksjon i Norge. Det vil imidlertid være viktig å følge nøye med på resistens mot PrEP også fremover, sett i lys av den økte bruken de senere år.

For andre virusinfeksjoner enn hiv, er det kun funnet noen få enkelttilfeller av resistens. Som tidligere år, er dette kun påvist i prøver fra pasienter som får eller har fått antiviral behandling, og man har ikke påvist smitte med resistente virus. Det ble ikke påvist resistente influensavirus forrige sesong.

Omsetning av antivirale medikamenter

Salget av antivirale medikamenter fortsetter å øke, også i 2019. For medikamenter mot hiv og hepatitt C virus (HCV) fortsetter tendensen fra foregående år med at man ser en dreining fra medikamenter med ett virkestoff til kombinasjonspreparater.

I tillegg til overvåkingsdata fokuserer årets rapport på tre aktuelle temaer:

  • Resistensrisikoen for nye legemidler mot cytomegalovirus (CMV).
  • Etablering av en systematisk nasjonal resistensovervåkning for HCV fra 2021.
  • Potensiell risiko for resistensutvikling mot en fremtidig antiviral behandling mot sars-CoV-2.

Rapporten vil gi verdifull informasjon til klinikere, mikrobiologer og andre med interesse for infeksjonssykdommer, samt til de som utvikler behandlingsretningslinjer og strategier for å hindre overføring av virusinfeksjoner og spredning av antiviral resistens.