Hopp til innhold

Nyhet

MSIS-rapport for august viser fortsatt nedgang i rapporterte smittsomme sykdommer

Publisert

Mellom 1. og 31. august ble 1 494 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19, meldt til MSIS. Det var 44% færre tilfeller enn i tilsvarende periode i 2019.

Mellom 1. og 31. august ble 1 494 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19, meldt til MSIS. Det var 44% færre tilfeller enn i tilsvarende periode i 2019.


Seks måneder etter utviklingen av covid-19 epidemi i Norge er det kontinuerlig reduksjon i rapporteringen av alle smittsomme sykdommer til MSIS. 

- Vi ser en nedgang for alle sykdomsgrupper, sier avdelingsdirektør Line Vold. - Nedgangen i innrapporterte smittsomme sykdommer er antakelig hovedsakelig relatert til tiltakene for sosial avstand som ble implementert i begynnelsen av mars, bedret håndhygiene og en synlig reduksjon i helsetjenestebruk, sier hun

Fortsatt nedgang i vaksineforebyggbare sykdommer

Reduksjonen i innrapportert sykdom er størst for sykdommer som kan forebygges med vaksine. - Det kan være flere årsaker til dette, sier avdelingsdirektør Line Vold. - Tilgang til testing, prioritering i laboratoriene, og mindre legesøkning kan ha hatt betydning. Samtidig kan smitteverntiltak for covid-19 medføre redusert forekomst, fordi mange av disse sykdommene overføres med dråpe-smitte gjennom luftveier eller ved kontakt med forurensede overflater, sier hun.

Om MSIS-rapporten

Gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) overvåkes smittsomme sykdommer i Norge. Denne rapporten oppsummerer antall tilfeller av utvalgte sykdommer sammenlignet med tidligere perioder i forbindelse med covid-19-epidemien. Formålet er fortløpende å overvåke og dokumentere endringer i forekomsten av tilfeller for andre sykdommer enn covid-19 under pandemien. Rapporten er publisert to ganger per måned.