Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Å sette i gang fødsel i uke 41 kan redusere risiko hos nyfødte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Å sette i gang fødsel i uke 41 kan redusere risiko hos nyfødte

Nyhet

Å sette i gang fødsel i uke 41 kan redusere risiko hos nyfødte

Å sette i gang fødselen ved 41 uker ser ut til å redusere risikoen for komplikasjoner hos nyfødte, uten at det øker risikoen hos kvinnene. Det viser en systematisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget gjort av Folkehelseinstituttet.

Å sette i gang fødselen ved 41 uker ser ut til å redusere risikoen for komplikasjoner hos nyfødte, uten at det øker risikoen hos kvinnene. Det viser en systematisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget gjort av Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Resultatene kommer frem i den systematiske oversikten Håndtering av svangerskap som har passert termin fra Folkehelseinstituttet. Det har lenge vært faglig uenighet om gravide med lav risiko for komplikasjoner bør få et tilbud om å sette i gang fødselen i uke 41 eller om man bør avvente fram til uke 42.

– Vi håper at rapporten kan bidra til enighet blant fagfolk om å sikre gravide kvinner et godt og trygt helsetilbud, sier en av forskerne, avdelingsdirektør Hege Kornør i Folkehelseinstituttet.

Bekrefter antakelse om komplikasjoner og dødsfall

Oppsummeringen viser blant annet at overtidige svangerskap har vært assosiert med økt risiko for fødselskomplikasjoner og dødsfall etter uke 42 og til og med barnets syv første levedøgn, altså perinatale dødsfall.

– Oppsummeringen vår forklarer hvorfor noen fagpersoner foreslår å sette i gang fødselen fra uke 41 for å unngå komplikasjoner, sier Hege Kornør.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler å sette i gang fødselen (fødselsinduksjon) for kvinner som med sikkerhet har nådd 41 fullgåtte svangerskapsuker (287 dager). Videre anbefaler Helsedirektoratet en avventende holdning hvor det strebes etter at alle fødselsinduksjoner er påbegynt senest på dag 294 (42 uker) i svangerskapet. Dette utgjør en forskjell på syv dager fra siste menstruasjons første dag.

Forskningsresultatene som ble vurdert i oversikten var i all hovedsak sammenliknbare på tvers av studiene, og sammenliknbare med kvinner man møter i norsk praksis.

– Dette er i tråd med oppdraget bestilt fra Helsedirektoratet om at vi skulle vurdere hvordan forskningsfunnene kan overføres til norske forhold, fortsetter Hege Kornør.

Tok utgangspunkt i Cochrane-oversikt

Folkehelseinstituttet har basert litteraturinnhentingen på inkluderte studier i Cochrane-oversikten fra 2020. Denne oversikten er den metodisk sterkeste, mest oppdaterte og mest omfattende oversikten som finnes, og var derfor et naturlig utgangspunkt for forskerne.

– Funnene innfridde ikke alle våre forventninger til tillitsfulle resultater når det gjelder ulike typer av nyfødtkomplikasjoner, men de eksisterende studiene hadde mange deltakere. Det gir en viss trygghet rundt hva man kan anta er overførbare funn til norske forhold, forklarer Kornør.

– Kan unngå dødfødsler og usikkerhet hos gravide

Den systematiske oversikten understøtter tidligere forskning som viser at å sette i gang fødselen i uke 41 sammenliknet med en avventende holdning frem til uke 42 trolig kan gi færre:

  • dødfødsler
  • perinatale dødsfall
  • innleggelser i nyfødtintensivavdeling

Å sette i gang ved 41 uker kan trolig gi en liten reduksjon i andelen nyfødte med en Apgar-skår < 7 etter fem minutter. Oppsummeringen antyder også at dette kan gi en liten reduksjon i andelen kvinner som får perinealrifter.

– Det ser også ut til at et flertall av kvinnene foretrekker induksjon ved 41 uker framfor en avventende holdning, avslutter Kornør.