Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «27.500 deltok i spørreundersøkelse om hjernehelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 27.500 deltok i spørreundersøkelse om hjernehelse

Forskningsfunn

27.500 deltok i spørreundersøkelse om hjernehelse

Hele 27.500 deltakere i 76 land takket ja til å bli med i det som trolig er den største spørreundersøkelsen om hjernehelse noensinne. Lifebrain-prosjektet og sju organisasjoner står bak studien som ledes fra Folkehelseinstituttet.

Hele 27.500 deltakere i 76 land takket ja til å bli med i det som trolig er den største spørreundersøkelsen om hjernehelse noensinne. Lifebrain-prosjektet og sju organisasjoner står bak studien som ledes fra Folkehelseinstituttet.


Hjernehelseundersøkelsen skal gi innsikt i hvordan folk flest ser på hjernehelse og i hvor stor grad de er villig å ta vare på hjernen ved å endre livsstil. Spørreskjemaet ble oversatt til 14 språk og gjennomført på nett for å nå så mange respondenter som mulig.

I løpet av bare 14 måneder ble det samlet inn 27.500 svar fra deltakere i 76 land. De første resultatene forventes å være tilgjengelige i løpet av våren 2021.

– Vi er svært fornøyd med responsen. Dette var mange flere svar enn forventet, og undersøkelsen er sannsynligvis den største spørreundersøkelsen om hjernehelse som har blitt gjort hittil, sier leder av studien, seniorrådgiver ph. d. Isabelle Budin Ljøsne ved Folkehelseinstituttet.

Økt kunnskap øker interessen

Mens hjerte- og karsykdommer og kreft har fått enorm oppmerksomhet de siste tiårene, har hjernesykdommer og hjernehelse ikke vært like mye diskutert i det offentlige rom, til tross for at hjernesykdommer står for en stor andel av sykdomsbyrden i samfunnet.

– Nå som vår kunnskap om hjernen og forståelsen av mekanismer bak hjernesykdommer øker, forventer jeg at hjernehelse vil få mer oppmerksomhet i fremtiden. Sånn sett er vår undersøkelse tidsriktig og kan gi nyttig informasjon om hvordan man kan fremme hjernehelse på en måte som passer inn i folks hverdag, sier Budin Ljøsne.

Hjernehelse handler om vår evne til å fungere kognitivt og mentalt og ta vare på hjernen. Hjernehelse er viktig for å leve et godt liv.

Første studie i sitt slag

Den internasjonale hjernehelseundersøkelsen er den første som samler data fra hele verden om folks oppfatning av hjernehelse og deres vilje til å ta vare på hjernen ved å endre livsstil (1).

Deltakerne ble blant annet spurt om hva som må til for å motivere dem til å ta vare på hjernehelsen, og hvilke folkehelsetiltak som kan hjelpe folk til å ha en livsstil som er bra for hjernen.

Undersøkelsen tok også for seg hva folk bevisst gjør for å ta vare på hjernen, hvor motiverte de er til å ta tester for å få kunnskap om egen hjernehelse, hvilke aktiviteter de er villige til å engasjere seg i for hjernehelsen, og hva slags støtte de trenger for å gjøre livsstilsendringer.

– Vi håper at dataene fra denne undersøkelsen vil hjelpe oss med å utvikle nyttige anbefalinger, sier Isabelle Budin Ljøsne ved Folkehelseinstituttet.

165 millioner europeere har en hjernesykdom

Bare i Europa er det anslått at 165 millioner mennesker lever med en hjernesykdom (2). Sykdommer som demens, hjerneslag, Parkinsons sykdom, depresjon, angst og schizofreni forårsaker enorme lidelser over hele verden og representerer en betydelig belastning for familier og samfunn.

– Forskning viser at det er mulig til en viss grad å forebygge hjernesykdommer gjennom kosthold, fysisk aktivitet og søvn, sier lederen av studien (3).

En del av Lifebrain-prosjektet

Den internasjonale spørreundersøkelsen om hjernehelse er en del av Lifebrain-prosjektet (4) og gjennomføres i samarbeid med nasjonale hjerneråd i Norge, Tyskland og Belgia, den svenske Hjärnfonden, Brain Foundation Netherlands, Women's Brain Project og National University of Ostroh Academy i Ukraina. Isabelle Budin Ljøsne fra Folkehelseinstituttet leder undersøkelsen.

Lifebrain-prosjektet er et 5-årig EU-forskningsprosjekt i Horizon2020-programmet, som kombinerer data fra 11 europeiske forskningsdatabaser. Prosjektet har som formål å utforske faktorer som påvirker hjernehelsen: miljø, sosiale forhold, arbeid og livsstil. Folkehelseinstituttet er partner i Lifebrain-prosjektet.

Referanser

  1. Budin-Ljøsne I, Friedman BB, Suri S, Solé-Padullés C, Düzel S, Drevon CA, Baaré WFC, Mowinckel AM, Zsoldos E, Madsen KS et al: The Global Brain Health Survey: Development of a Multi-Language Survey of Public Views on Brain Health. Frontiers in Public Health 2020, 8(387).
  2. Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, Gustavsson A, Svensson M, Jonsson B, et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe (2010). Eur Neuropsychopharmacol. (2011) 21:655–79. doi: 10.1016/j.euroneuro.2011.07.018
  3. Mintzer J, Donovan KA, Kindy AZ, Lock SL, Chura LR, Barracca N. Lifestyle Choices and Brain Health. Frontiers in Medicine. 2019;6(204). doi:10.3389/fmed.2019.00204.
  4. lifebrain.uio.no