Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ett av fem barn blir slått, kløpet eller lugget»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ett av fem barn blir slått, kløpet eller lugget

Nyhet

Ett av fem barn blir slått, kløpet eller lugget

Publisert

Færre barn enn tidligere opplever fysisk vold i oppveksten, men fortsatt blir ett av fem lugget, kløpet, ristet eller slått med flat hånd. Om lag ett av tyve barn opplever alvorlig vold. Blant jenter rapporterer 10-20 prosent om seksuelle overgrep. Dette går det fram av en artikkel i Folkehelserapporten.

illustrasjon
Vold barn. Colourbox.com

Færre barn enn tidligere opplever fysisk vold i oppveksten, men fortsatt blir ett av fem lugget, kløpet, ristet eller slått med flat hånd. Om lag ett av tyve barn opplever alvorlig vold. Blant jenter rapporterer 10-20 prosent om seksuelle overgrep. Dette går det fram av en artikkel i Folkehelserapporten.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har nå publisert et kapittel om vold og seksuelle overgrep i Folkehelserapporten. Det nye kapitlet oppsummerer kunnskap om vold og seksuelle overgrep i Norge og tar i tillegg for seg helsekonsekvensene av vold samt forebyggende tiltak. 

Kapitlet er skrevet i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og seksuelle overgrep (NKVTS).

Les kapittel Vold og seksuelle overgrep

Gjelder mange

Vold, overgrep og barnemishandling er en risikofaktor for barn og unges fysiske og psykiske helse og må sees i sammenheng med andre helseutfordringer.

Mindre alvorlig fysisk vold

Både jenter og gutter opplever vold. Når det gjelder mindre alvorlig fysisk vold, har forekomsten falt. Om lag én av fem opplever mindre alvorlig fysisk vold fra foreldrene, som å bli lugget, kløpet eller ristet.

Alvorlig fysisk vold

Forekomsten av mer alvorlig fysisk vold er betydelig lavere, men ser ut til å være stabil over tid. Undersøkelser viser at om lag ett av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold fra foreldrene i oppveksten, som for eksempel å bli slått med knyttneve eller gjenstander, å bli sparket eller få juling.

- Den alvorligste fysiske volden innebærer størst risiko for alvorlige fysiske skader, men også mindre alvorlig vold kan oppleves som alvorlig sett fra barnets ståsted, sier Gertrud Sofie Hafstad, psykolog og forsker ved NKVTS.

Seksuelle overgrep

Mellom 10 og 20 prosent av jentene  har opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år. Blant guttene er tallet noe lavere.

– Det ser ut til å ha vært en liten nedgang når det gjelder vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, men vi har dessverre ikke data om antall nye, årlige tilfeller, sier Hafstad.

Fysiske og psykiske skader

Sykdomsbyrden i Norge som følge av vold er blant de laveste i verden, men for det enkelte barn og den enkelte ungdommen som opplever vold og overgrep, kan dette få store følger for framtidig helse. Vold kan gi alvorlige fysiske skader, psykiske og fysiske helseplager og sykdom, atferdsforstyrrelser og utviklingsavvik.

Barn som utsettes for vold i familien, opplever dessuten oftere enn andre å bli mobbet på skolen. Mange barn som er har vært utsatt for mishandling og omsorgssvikt, strever senere i livet med sosiale relasjoner og opplever oftere enn andre vold også i voksen alder.

I det nye kapitlet finner du også omtale av vold og seksuelle overgrep blant voksne.