Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Verdens vanndag: også noen utfordringer i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Verdens vanndag: også noen utfordringer i Norge

Nyhet

Verdens vanndag: også noen utfordringer i Norge

I dag er det Verdens vanndag 2019. Trygt vann og trygge sanitærfasiliteter er en menneskerett. Er denne retten oppfylt for alle Norge?

toalettanlegg
Illustrasjon: Colourbox.com

I dag er det Verdens vanndag 2019. Trygt vann og trygge sanitærfasiliteter er en menneskerett. Er denne retten oppfylt for alle Norge?


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Verdens vanndag markeres hvert år den 22. mars, i år med temaet Alle skal med! Vann og sanitærfasiliteter er en menneskerett. Det gjelder også marginaliserte og sårbare grupper.

Bærekraftmålene

FNs sjette bærekraftsmål skal sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

850 millioner mennesker mangler rent drikkevann, det vil si at de må gå mer enn 30 minutter for å hente vann eller de har bare noen timers vannforsyning i uken.

950 millioner mennesker mangler tilfredsstillende sanitærløsninger; de må gå på do på åpen mark eller lignende.

Retten til vann må gjelde også for de grupper i samfunnet som av ulike grunner ikke kan nyte denne retten fullt ut. Dette er de som er marginaliserte og sårbare, for eksempel som følge av liten betalingsevne eller nedsatt funksjonsevne, kulturelle minoriteter, hjemløse eller innsatte i fengsler. Dette er det verdens vanndag 2019 med mottoet «Alle skal med!» dreier seg om.

"Alle skal med" er også et viktig tema under FNs protokoll for vann og helse.

Ikke kartlagt i Norge

I Norge er det ikke kartlagt om det finnes grupper som ikke får nyttiggjort seg retten til vann og sanitærforhold.

Vi vet imidlertid at funksjonshemmede kan oppleve mangel på tilpassede toaletter, og at barn i enkelte tilfeller må bytte skole for å unngå slike fysiske barrierer. Sivilombudsmannens besøksrapporter avdekker til tider svært dårlige sanitærforhold i norske fengsler. Fanger som ikke har toalett på cellen, må be om å bli fulgt til toaletter, eventuelt vente lenge på grunn av manglende bemanning. Dette kan medføre at enkelte urinerer i vasken og hiver poser med avføring ut av vinduet. Bakgrunnen for begge disse eksemplene er gammel bygningsmasse som er krevende å oppgradere.

I Norge er vi heldige som har tilgang til mange og godt beskyttede vannkilder, ressurser og regelverk for å sikre godt vann. For tiden oppdateres EUs drikkevannsdirektiv. Her er retten til vann foreslått inkludert. Eventuelle nye krav i dette direktivet vil få betydning også for Norge.

Tiltak for bedre drikkevann i Norge

Norge har forpliktet seg til FNs protokoll for vann og helse, som er et verktøy for å nå bærekraftsmålene. Siden 2014 har konkrete tiltak bedret den norske situasjonen og beredskapen ytterligere, slik som: opprettelse av Nasjonal vannvakt, økt oppmerksomhet på ledningsnett og små vannforsyninger i drikkevannsforskriften samt mer forskning om drikkevannskvalitet.

For tiden pågår en stor studie av konsum av drikkevann i tusener norske husholdninger og utfall av mage-tarmsykdom.  

I Norge er retten til vann sikret, men et aldrende og skjørt ledningsnett og effekter av klimaendringer gir nye utfordringer. Se artikler: