Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fortsatt høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fortsatt høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

Nyhet

Vaksinasjonsdekningen for 2017 og 2018:

Fortsatt høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

Publisert

De aller fleste barn og unge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser dekningstallene for 2017 og 2018.

Rub Hainer / Shutterstock.com
Rub Hainer / Shutterstock.com

De aller fleste barn og unge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser dekningstallene for 2017 og 2018.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder andel barn som er vaksinert gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er ikke noe som tyder på at oppslutningen er fallende de siste årene.

– De aller fleste barn og unge i Norge får de vaksinene som er anbefalt gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det gjøres en formidabel innsats av helsesykepleierne i kommunene over hele landet, noe vi tror er mye av forklaringen på de gode tallene, sier Evy Dvergsdal, seniorrådgiver ved Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Dekningen er stabilt høy for alle de seks årskullene vi har med i årets statistikk. Den første dosen med vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) gis vanligvis ved 15 måneders alder. Tall fra vaksinasjonsregisteret viser at 96 prosent av barna har fått første dose når de fyller 2 år.                                 

– Flere europeiske land har økende forekomst av meslinger. Den høye vaksinasjonsdekningen i Norge gjør at det er liten risiko for større utbrudd med meslinger her til lands, selv om vi også ser enkelttilfeller her, sier overlege Øystein Riise ved Folkehelseinstituttet.

Første dekningsstatistikk for vaksine mot rotavirusinfeksjon

Vaksine mot rotavirus har vært et tilbud gjennom barnevaksinasjonsprogrammet til alle barn født fra og med 1. september 2014. Første vaksinedose gis når barnet er 6 uker gammelt, og ikke senere enn 12 uker. Andre dose gis ved 3 måneder og senest ved 16 uker.

Det er første gang Folkehelseinstituttet publiserer dekningsstatistikk for rotavirusvaksine for 2-åringene. På landsbasis er 93 prosent av spedbarna vaksinert. For noen kommuner er dekningen lavere enn landsgjennomsnittet. Dette skyldes først og fremst den øvre aldergrensen på 16 uker for når vaksinen kan gis. Barn som har passert denne aldersgrensen får ikke tilbud om vaksinen.

Utfordringer som påvirker vaksinasjonsdekningen   

Den årlige vaksinasjonsdekningen som publiseres er minimumstall. Folkehelseinstituttet gjennomfører kontinuerlig kvalitetssikring av tallene gjennom tett dialog med landets kommuner og helsestasjoner. Gjennom dette arbeidet ser vi at de viktigste årsakene til at barn fremstår som uvaksinert,er utfordringer med registrering i SYSVAK. Det handler særlig om problemer med den elektroniske overføringen av vaksinemeldinger fra kommunene til SYSVAK. Det kan også skyldes manglende etterregistrering av vaksiner som er gitt i utlandet. Høy mobilitet i befolkningen gjør at Folkeregisteret ikke alltid er oppdatert, noe som igjen kan påvirke beregningen av vaksinasjonsdekningen. 

– Reell vaksineskepsis utgjør bare en liten del av gruppen som ikke er registrert som vaksinerte. Det er først og fremst tekniske problemer, at folkeregisterdata ikke er oppdatert og at etterregistrering mangler som er de viktigste forklaringene på at barn fremstår som uvaksinert i SYSVAK. I tillegg kommer de barna som av medisinske grunner ikke kan få enkelte vaksiner, avslutter Evy Dvergsdal.

Utdrag dekningstall 2018

Tabellen under viser utdrag fra vaksinasjonsdekningen på nasjonalt nivå.

 

Difteri

Meslinger

HPV-infeksjon (jenter)

2-åringer

96 %

96 %

 

9-åringer

95 %

97 %

 

16-åringer

93 %

93 %

88 %

Fakta om dekningsstatistikken

  • Alle vaksiner som gis i barnevaksinasjonsprogrammet er meldepliktig til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, og rapporteres inn fra helsestasjonene på individnivå. Dekningsstatistikken viser andel barn som er vaksinert i henhold til anbefalingene i vaksinasjonsprogrammet.
  • Vaksinasjonsdekningen publiseres på nasjonalt nivå og fylkesnivå for tre aldersgrupper: 2-, 9- og 16-åringer. Kommunestatistikken publiseres på Kommunehelsa statistikkbank. I år publiseres vaksinasjonsdekning for både 2017 og 2018.
  • Barnevaksinasjon – dekningsstatistikk