Hopp til innhold

Nyhet

Utbrudd av shigellose

Publisert

Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd av mage-tarmbakterien Shigella sonnei. Så langt er bakterien blitt påvist hos 8 personer. Personene er bosatt i flere fylker.

Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd av mage-tarmbakterien Shigella sonnei. Så langt er bakterien blitt påvist hos 8 personer. Personene er bosatt i flere fylker.


Folkehelseinstituttet etterforsker utbruddet sammen med aktuelle kommuneoverleger og Mattilsynet.

I begynnelsen av desember 2019 ble flere personer syke med mage-tarm-symptomer etter å ha spist mat i en kantine i Oslo. Bakterien Shigella sonnei ble funnet i prøver fra 5 av de syke. Det lokale utbruddet ble etterforsket i samarbeid med smittevernoverlegen og Mattilsynet i Oslo. Importerte sukkererter fra Kenya var sannsynlig smittekilde.

Sukkerertene som knyttes til utbruddet i Oslo ble distribuert til flere deler av landet. Det antas at det mistenkte partiet nå er borte fra markedet, grunnet holdbarhet. Om forbrukere fortsatt skulle ha produktet, bør det kastes.

– Vi anbefaler at sukkererter som importeres fra eksotiske strøk varmebehandles før servering for å redusere risiko for smitte, sier overlege Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet.

Utbruddsetterforskningen viser at også 3 personer i Akershus og Hedmark har vært syk med samme bakterie. De 8 personene som har fått påvist bakterien er i alderen 29 til 63 år.

– Vi følger situasjonen nøye. Det er så langt ikke meldt om personer med alvorlig sykdom tilknyttet utbruddet, sier Vestrheim.

Smittemåte og symptomer på shigellose

Shigellose skyldes infeksjon med bakterien Shigella. I Norge opptrer sykdommen vanligvis etter smitte i utlandet, spesielt Egypt og Asia. Innenlandssmitte kan forekomme, enten som sekundærtilfeller til personer som er smittet i utlandet eller i forbindelse med importerte, forurensede næringsmidler.

De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Diareen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Dehydrering kan forekomme. Sykdomsbildet er avhengig av hvilken bakterietype som forårsaker sykdommen. Shigella sonnei er en av de hyppigst forekommende infeksjonene i Norge og gir mildere sykdomsbilde.

Importerte sukkererter bør varmebehandles

Det har tidligere vært utbrudd med shigellose knyttet til importerte sukkererter i Norge (i 2009). Mattilsynet anbefaler at sukkererter som importeres fra utlandet varmebehandles før servering for å redusere risiko for smitte. Les mer på Matportalen:

Forebyggende tiltak

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre. Flere gode råd for å forebygge smitte fra mat eller vann finner du i denne artikkelen: