Hopp til innhold

Nyhet

Utbrudd av pneumokokksykdom på verft i Vestnes kommune

Publisert Oppdatert

Siden januar i år har ni personer som arbeider i verftsindustrien i Møre- og Romsdal vært innlagt på sykehus med alvorlig pneumokokksykdom. Disse er bekreftet syke med den samme bakteriestammen.

Pneumokokker
Pneumokokker. CDC.

Siden januar i år har ni personer som arbeider i verftsindustrien i Møre- og Romsdal vært innlagt på sykehus med alvorlig pneumokokksykdom. Disse er bekreftet syke med den samme bakteriestammen.


De syke har fått behandling og er nå utskrevet friske. I tillegg er det seks ubekreftede tilfeller som kan ha tilknytning til utbruddet.

Pneumokokkbakterien er vanlig i nese og svelg hos friske personer. Som oftest forårsaker bakterien milde infeksjoner, men den kan også gi alvorlig sykdom som lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

Yrkesutøvere med økt risiko for pneumokokksykdom er sveisere og laboratoriepersonell. Et arbeidsmiljø der man jobber tett sammen og med begrenset ventilasjon kan bidra til økt smittepress og økt risiko for sykdom. Det kan også skyldes at bakteriestammen som er påvist i utbruddet smitter lettere enn vanlig eller oftere gir sykdom.

– Vi vet at visse typer arbeid gir økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom, og vi er kjent med at det har vært et lignende utbrudd i Europa tidligere, sier avdelingsdirektør Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet. 

Folkehelseinstituttet bistår kommunehelsetjenesten med smittevern- og vaksineråd. Det er etablert samarbeid med kommunehelsetjenesten og Arbeidstilsynet. Det planlegges nå tilbud om vaksinasjon til arbeiderne. Virksomheten stiller ressurser til disposisjon for dette formålet.

Lokale helsemyndigheter og verftets ledelse har igangsatt informasjonstiltak og forbereder vaksinasjonstilbudet til arbeiderne. Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjonsskriv på norsk, engelsk, polsk og italiensk om sykdomsutbruddet samt vaksinasjonsråd. Dette er oversendt verftet og kommunehelsetjenesten til bruk i smittevernarbeidet. Vaksinebestilling er mottatt og ekspedert fra Folkehelseinstituttet 3. april.

Det er ikke grunn til å anta at lokalbefolkningen og andre som ikke eksponeres gjennom arbeidet er utsatt for økt smittepress. For disse gruppene gjelder de generelle rådene om pneumokokkvaksinasjon.

I Norge får alle barn tilbud om vaksine mot pneumokokker gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Etter vaksinen ble innført i 2006 har man sett en nedgang i alvorlig pneumokokksykdom i alle aldersgrupper. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon mot pneumokokker for alle som er 65 år eller eldre, og andre som har kjente risikofaktorer.