Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Utbrudd av Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC-infeksjon)

Publisert Oppdatert

Analyse av E. coli-bakterie i laboratoriet. Folkehelseinstituttet
Analyse av E. coli-bakterie i laboratoriet. Folkehelseinstituttet

Siden august 2019 har Folkehelseinstituttet funnet samme variant av bakterien Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) hos tre personer, og det er mulig at prøver fra ytterligere to personer kan ha samme variant. Pasientene er bosatt i forskjellige fylker. Det er igangsatt utbruddsetterforskning sammen med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.


Har du funnet en feil?

JPasientene er bosatt i Hordaland, Aust-Agder, Trøndelag og Hedmark, og det er ett barn og fire personer over 70 år. Fire personer har utviklet den alvorlige nyresykdommen Hemolytisk uremisk syndrom (HUS). Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos tre av personene, mens analyser av de to siste tilfellene pågår. Lik DNA-profil kan være tegn på at personene har én felles smittekilde.

Utbruddsetterforskning

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Det er gjennomført intervjuer med pasientene og gjennomført tilsyn av serveringssteder og institusjoner for å avdekke mulig smittekilde.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

DNA-profilen til bakteriene i dette utbruddet er ikke tidligere sett i Norge. Folkehelseinstituttet har tatt kontakt med internasjonale samarbeidspartnere for å undersøke om andre har sett denne bakterievarianten.

Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet har vurdert muligheten for en sammenheng mellom det pågående utbruddet av blodig tarmbetennelse blant hunder og utbruddet med EHEC-smitte blant mennesker. De to utbruddene vurderes som to separate hendelser. Det er så langt ikke indikasjoner på smitte med samme bakterie, og hundehold fremkommer ikke som en fellesnevner blant menneskene som har blitt syke med EHEC-infeksjon. Geografisk fordeling av pasienter i de to utbruddene sammenfaller heller ikke. Det arbeides videre med et bredt spekter av mikrobiologiske undersøkelser i fra prøver fra hundene, og også EHEC inngår i repertoaret av undersøkelser.

Symptomer på EHEC

E. coli-bakterier (Escherichia coli) er en fellesbetegnelse for bakterier som finnes naturlig i tykktarmen hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom. En slik gruppe er EHEC-bakterien.

EHEC-bakterien kan gi diaré, av og til blodig. Dette kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lengre hos barn. I sjeldne tilfeller kan bakterien gi den alvorlige komplikasjonen HUS. HUS er en alvorlig nyresykdom som oftest rammer barn og skyldes enkelte giftproduserende EHEC-bakterier (bakterien produserer såkalte toksiner). Ikke alle EHEC-bakterier kan gi HUS.

I 2018 ble det meldt 494 tilfeller av EHEC-infeksjoner til Folkehelseinstituttet, hvorav kun 8 utviklet den alvorlige komplikasjonen HUS.

Forebyggende tiltak

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre.

Bakterien finnes normalt i tarm hos enkelte individer av drøvtyggere (storfe, sau, geit), og kan overføres til mennesker på ulike måter; for eksempel via mat forurenset med avføring fra dyr, fra forurenset vann eller ved direkte kontakt med dyr. Smitte kan også skje direkte fra person til person. Spesielt eldre og barn kan få alvorlig sykdom.

Andre generelle forebyggende tiltak for å unngå smitte med E.coli er:

  • gjennomsteke eller gjennomkoke all farsemat (herunder kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker og liknende)
  • unngå dårlig stekte hamburgere (se også lenke til sak om medium stekte hamburgere)
  • hele stykker av kjøtt (biff, stek, filet og liknende) bør være godt stekt på overflaten
  • unngå ikke-desinfisert drikkevann
  • unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk
  • grønnsaker og salater som skal spises rå bør skylles godt
  • importerte fryste bær, krydderurter, minimais, sukkererter og asparges bør varmebehandles
  • oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen
  • vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
  • vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat.

Syk av maten (Matportalen)

E-coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS) - veileder for helsepersonell(FHI)

Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker(Matportalen)