Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ungdom skiller mindre mellom ulike sigarett- og snusmerker etter standardisering av pakkedesign»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ungdom skiller mindre mellom ulike sigarett- og snusmerker etter standardisering av pakkedesign

Nyhet

Ungdom skiller mindre mellom ulike sigarett- og snusmerker etter standardisering av pakkedesign

Etter standardiseringen av tobakkspakker er færre ungdom enige i at noen merker har pakker som ser bedre ut enn andre. Det viser foreløpige resultater fra en pågående studie.

Snusboks og snus.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Etter standardiseringen av tobakkspakker er færre ungdom enige i at noen merker har pakker som ser bedre ut enn andre. Det viser foreløpige resultater fra en pågående studie.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Fra 1. juli 2018 er alle sigarettesker, tobakkspakker og snusbokser som selges i Norge standardiserte. Det innebærer at alle pakker har samme farge, og at merkenavn og variantnavn skrives med samme skrifttype og i samme størrelse på alle pakkene. Produsentlogoer er ikke lenger tillatt.

I en pågående studie viser foreløpige resultater at standardiseringen har ført til at færre ungdom er enige i at noen merker har pakker som ser bedre ut enn andre.

Variasjonen i attraktivitet har også blitt redusert (figur 1), slik at pakker som en del ungdom tidligere vurderte spesielt positivt – for eksempel pakken til snusmerket Nick & Johnny, sjeldnere ble vurdert som attraktive etter standardiseringen.

Samtidig kan pakkene til merker som før ble ansett som minst attraktive nå ha fått en mer positiv vurdering blant flere ungdommer. Dette gjelder både for sigarettpakker og snusbokser, men endringene er tydeligst for snus, fordi det der tidligere var større variasjon i opplevd attraktivitet.

Både før og etter standardiseringen er det likevel slik at flertallet av ungdom ikke syntes at pakkene var attraktive.  

– De fleste ungdommene som var med i undersøkelsen brukte ikke tobakk. Vi kan ikke vite hvordan endringene i opplevd pakkeattraktivitet eventuelt vil påvirke ungdommers tobakksvaner på sikt, sier Ingeborg Lund, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Lund mener man skal være forsiktig med å tolke de foreløpige resultatene. Undersøkelsen inneholder nemlig mange spørsmål, og de peker i ulike retninger.

Hun forteller at Folkehelseinstituttet har planlagt å undersøke om det har skjedd endringer i tobakksbruk etter standardiseringen i en egen studie basert på befolkningsundersøkelser om tobakksvaner.

Pakkers attraktivitet blant ungdom

Figur 1: Prosentandelen av norske ungdommer (16-21 år) som mente at pakker var attraktive, med (gul linje) og uten (rød linje) design.

På spørsmål om ungdommene kunne tenke seg å prøve utvalgte sigarett- eller snusmerker, var tendensen at de sjeldnere enn før oppgir at de kunne tenke seg å prøve (se figur 2).

Ungdommers ønske om å prøve

Figur 2: Prosentandelen av norske ungdommer (16-21 år) som ønsket å prøve pakker, med (gul linje) og uten (rød linje) design.

Se også Andel snusbrukere i ulike aldersgrupper (Tobakk i Norge)

Små endringer i oppfatninger blant voksne som røyker eller snuser

Blant voksne, etablerte, tobakksbrukere er det små endringer i oppfatningene før og etter standardiseringen. Likevel er flere nå uenige i at sigarettpakken eller snusboksen gjør at merket deres skiller seg klart fra andre merker. Flere enn før oppgir også at de ikke i det hele tatt liker utseendet på pakken.

Samtidig er det også en økning i andelene som sier de liker pakken veldig mye, mens de som liker pakken i noen grad (dvs litt, noe eller ganske mye) har blitt færre.

– På samme måte som blant ungdommene gir disse resultatene ikke grunnlag for å si noe om utviklingen i røyking og snusbruk i befolkningen, sier Lund.

Studien kvalitetssikres og ferdigstilles de neste månedene

Studieresultatene baserer seg på spørreundersøkelser som ble gjennomført før og etter standardiseringen av tobakkspakkene, og inngår i et større evalueringsprosjekt. Undersøkelsene blant ungdom inkluderte både tobakksbrukere og ikkebrukere. Undersøkelsene blant voksne inkluderte bare røykere og snusbrukere. Studien er ikke avsluttet, og disse og flere resultater vil kvalitetssikres og ferdigstilles i løpet av de neste månedene.