Hopp til innhold

Nyhet

Undersøkelse av kosthold blant barn på 12 måneder

Publisert

Nå er vi i gang med Spedkost 3, en nasjonal kartlegging av kostholdet til barn på 6 og 12 måneder. En slik kartlegging gir oss nyttig oppdatert kunnskap om kostholdet til norske spedbarn.

Illustrasjonsbilde av liten jente som spiser. Colourbox
Illustrasjonsbilde av liten jente som spiser. Colourbox

Nå er vi i gang med Spedkost 3, en nasjonal kartlegging av kostholdet til barn på 6 og 12 måneder. En slik kartlegging gir oss nyttig oppdatert kunnskap om kostholdet til norske spedbarn.


Spedbarnstiden er preget av rask vekst og utvikling. Et godt kosthold i denne perioden kan være av stor betydning for helsen senere i livet.

Spedkost 3

Spedkost 3 er en nasjonal kartlegging av kostholdet til barn på 6 og 12 måneder. I september i fjor ble et utvalg på 3000 foreldre og barn invitert til å delta i kartleggingen av kostholdet blant barn på 6 måneder. I disse dager inviteres de samme foreldrene til å svare på et spørreskjema om kostholdet til barnet som nå er blitt 12 måneder gammelt.

Spedkost-undersøkelsene har blitt gjennomført to ganger tidligere, første gang i 1998/1999 og andre gang i 2006 og 2007.

Spedkost 3 skal gi oppdatert kunnskap om kostholdet til norske spedbarn, noe som er viktig for alle som arbeider med det forebyggende og helsefremmende arbeidet blant spedbarn i Norge.

– I 2007 var tolv måneder gamle barns inntak av tilsatt sukker betraktelig redusert, og kostholdet var i stor grad i tråd med retningslinjene for spedbarnsernæring. Siden den tid har det kommet nye retningslinjer, og vi er spente på hvordan spedbarnas kosthold ser ut i dag, sier prosjektkoordinator Nicolai Lund-Blix ved avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet.

Hvorfor er deltakelse viktig?

– For at resultatene fra undersøkelsen skal bli representative, er vi avhengige av at så mange som mulig av de 3000 som er trukket ut til å delta, stiller opp i undersøkelsen. Jo flere som deltar, jo mer pålitelige blir resultatene, sier Nicolai Lund-Blix.

Hvem står bak Spedkost 3?

Spedkost 3 inngår som en del av systemet for overvåking av kostholdet i den norske befolkningen. Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap, gjennomfører undersøkelsen i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Spørsmål om Spedkost 3 kan rettes til Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap på e-post spedkoststudien@medisin.uio.no  eller på telefon 90 29 16 96.