Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kommunetall for vold»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kommunetall for vold

Nyhet

Kommunetall for anmeldte voldstilfeller

I Kommunehelsa statistikkbank finner du nå kommune- og fylkestall for anmeldte tilfeller av vold og mishandling. Vold er et alvorlig folkehelseproblem, og kunnskap om omfanget av vold er nyttig i det lokale folkehelsearbeidet.

illustrasjon
Vold barn. Colourbox.com

I Kommunehelsa statistikkbank finner du nå kommune- og fylkestall for anmeldte tilfeller av vold og mishandling. Vold er et alvorlig folkehelseproblem, og kunnskap om omfanget av vold er nyttig i det lokale folkehelsearbeidet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Statistikken for anmeldt vold og mishandling omfatter nesten alle typer voldshendelser, fra verbale trusler til alvorlig fysisk voldskriminalitet. Den omfatter imidlertid ikke seksuelle overgrep.

Statistikken blir vist som antall per 1000 innbyggere og er toårige gjennomsnitt fra 2013-2014 fram til 2017-2018. I små kommuner kan antall anmeldelser svinge forholdsvis mye fra år til år.

Bare kommuner med fem eller flere voldsanmeldelser per år, får statistikk. Statistikk vises også for fylkene og landet som helhet.  

Tallene i Kommunehelsa statistikkbank viser at i 2017-2018 varierte fylkestallene fra 4,5 til 11 anmeldte tilfeller per 1000 innbyggere. I statistikkbanken finner du tall for alle kommunene i det enkelte fylket. 

Gå direkte til Kommunehelsa statistikkbank

Figur 1. Antall anmeldte tilfeller for vold i fylkene og i landet som helhet, per 1000 innbyggere. Datakilde: Kommunehelsa statistikkbank

søylediagram fylkesoversikt
Diagram: FHI. Klikk på bildet for å forstørre.

Alvorlig folkehelseproblem

– Hvorfor presenterer Folkehelseinstituttet tall for vold i Kommunehelsa statistikkbank?

–  Vold og mishandling er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.  Konsekvensene av å bli utsatt for vold omfatter blant annet ulike fysiske skader, dødsfall og psykiske lidelser som angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse. Vold øker også risikoen for fall i skoleprestasjon og frafall fra utdanningsløp og arbeidsliv, sier forsker Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet, avdeling for psykisk helse og selvmord.

  • Nesten en tredel av befolkningen (44% av menn og 22% av kvinnene) har blitt utsatt for alvorlig vold en eller annen gang i løpet av livet.
  • Rundt fem prosent har blitt utsatt for alvorlig vold i løpet av oppveksten.

Voldsbegrepet er svært vidt og omfatter alt fra verbale trusler til omsorgssvikt, seksuelle og psykiske overgrep og alvorlig fysisk vold (men av dette er seksuelle overgrep altså ikke med i statistikken i Kommunehelsa statistikkbank). 

Grunnlag for folkehelsearbeidet i kommunene

Gjennom statistikkbanken får nå kommunene en oversikt over antall anmeldte voldstilfeller og kan bruke denne statistikken som en del av kunnskapsgrunnlaget i folkehelsearbeidet.

Tallene sier noe om voldsbyrden i kommunen, men ikke noe om fordelingen på ulike typer vold som er anmeldt.

Kommunene må også ta høyde for at et ukjent antall voldslovbrudd aldri blir registrert, og at seksuallovbrudd ikke er inkludert i statistikken.

Tallene er levert av Statistisk sentralbyrå, mens Folkehelseinstituttet har tilrettelagt tallene for Kommunehelsa statistikkbank.

Les mer om vold i Norge og helsekonsekvenser av vold: Folkehelserapporten - Vold og seksuelle overgrep