Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stadig flere overlever et hjerneslag»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stadig flere overlever et hjerneslag

Nyhet

Kvalitetsmåling i sykehus

Stadig flere overlever et hjerneslag

Rundt 180 flere overlevde et hjerneslag i 2017 enn fem år tidligere, men fortsatt er det dårligere overlevelse ved denne sykdommen enn ved hjerteinfarkt og hoftebrudd. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

illustrasjonsfoto av å holde noen i hånda
Colourbox.com

Rundt 180 flere overlevde et hjerneslag i 2017 enn fem år tidligere, men fortsatt er det dårligere overlevelse ved denne sykdommen enn ved hjerteinfarkt og hoftebrudd. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hvert år legges om lag 9000 pasienter inn i sykehus på grunn av hjerneslag. Årlig beregner Folkehelseinstituttet resultatene fra kvalitetsmålinger knyttet til overlevelse og reinnleggelse. I motsetning til tidligere år er resultatene for overlevelse denne gangen slått sammen med resultatene for reinnleggelse i én og samme rapport: 30 dagers overlevelse og reinnleggelse. Resultater for 2017. Resultatene er også presentert som kvalitetsindikatorer på helsenorge.no.

hjerneslag-graf.png

Foruten hjerneslag, har Folkehelseinstituttet også beregnet overlevelse for hjerteinfarkt og hoftebrudd. I tillegg er det beregnet total overlevelse for pasienter innen diagnosegrupper som står for over 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus.

Tallene for reinnleggelse er omtalt i artikkelen "Hver fjerde eldre pasient blir reinnlagt i sykehus".

Hjerneslag fortsatt på bunn

Ifølge den nye rapporten er andelen eldre med hjerneslag (over 67 år) som overlevde de første tretti dagene etter et sykehusopphold bedret fra 86,4 prosent i 2013 til 88,3 prosent i 2017.

Hjerneslag har hatt den største bedringen, men fortsatt er det dårligere overlevelse ved denne sykdommen enn ved hjerteinfarkt og hoftebrudd – også sammenlignet med totaloverlevelsen. Totaloverlevelsen er beregnet for alle pasienter i alle aldre, og som har diagnoser som står for over 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus.

30-dagers-overlevelse.png

– På landsbasis ser vi en bedring i overlevelse for pasienter som har vært lagt inn med hjerneslag i løpet av de siste fem årene, sier forsker Katrine Damgaard Skyrud i Folkehelseinstituttet.Tabell 1 nedenfor viser 2017- og 2013-tallene for hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd og totaloverlevelse.

Tabell 1. Sannsynligheten for at pasient overlever de første 30 dagene etter en innleggelse.

Overlevelse

2017 (%)

2013 (%)

Hjerneslag

88,3

86,4

Hjerteinfarkt

92,6

92,0

Hoftebrudd

90,9

91,3

Totaloverlevelse

95,4

94,9

* Total overlevelse beregnes for pasienter innen diagnosegrupper som står for over 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus.

Varierer lokalt og regionalt

Den nye rapporten fra Folkehelseinstituttet viser at overlevelsen varierer både mellom regionale helseforetak (RHF), helseforetak (HF) og enkeltsykehus.

Blant annet er det slik at Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF i 2017 hadde signifikant lavere sannsynlighet for overlevelse enn gjennomsnittet, mens Helse Vest RHF og Helse Midt RHF hadde signifikant høyere sannsynlighet for overlevelse. 

Større avvik mellom sykehus enn mellom foretak

Når man bryter ned tallene, blir avvikene større mellom helseforetak og mellom sykehus enn mellom regionale helseforetak.

Helseforetak med signifikant høyere totaloverlevelse

Dette er helseforetak som har signifikant høyere totaloverlevelse enn gjennomsnittet:

  • Stavanger Universitetssykehus HF
  • Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helseforetak med signifikant lavere totaloverlevelse
Dette er helseforetak som har signifikant lavere totaloverlevelse enn gjennomsnittet:

  • Sykehuset Innlandet HF
  • Akershus universitetssykehus HF
  • Helse Finnmark HF
  • Sykehuset Østfold HF

Sykehusene: Overlevelsen varierer mest ved hjerteinfarkt

Det var størst variasjon mellom sykehusene for pasienter som ble lagt inn med hjerteinfarkt, der overlevelsen varierte fra 89,0 til 95,0 prosent.

To sykehus, Gjøvik og Ålesund, har signifikant lavere overlevelse –  og to sykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og St. Olavs hospital, har signifikant høyere overlevelse enn gjennomsnittet. Ved hoftebrudd har til sammenligning ett sykehus (Diakonhjemmet sykehus) signifikant høyere overlevelse og ingen signifikante avvik for hjerneslag.

Hvert enkelt sykehus vil i løpet av første halvår 2019 få tilsendt egne rapporter. De vil bli laget over samme lest som tidligere år, slik at sykehusene kan bruke resultatene i sitt arbeid med å øke kvaliteten på behandlingen.