Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Slagambulanse sparer tid og gir flere blodproppløsende behandling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Slagambulanse sparer tid og gir flere blodproppløsende behandling

Nyhet

Slagambulanse sparer tid og gir flere blodproppløsende behandling

Publisert

Bruk av ambulanse utstyrt med CT-skanner, såkalt slagambulanse, vil trolig føre til at trombolysebehandling kan gis raskere. Det kan også bidra til at flere slagpasienter får slik blodproppløsende behandling, viser metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

sykebil
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bruk av ambulanse utstyrt med CT-skanner, såkalt slagambulanse, vil trolig føre til at trombolysebehandling kan gis raskere. Det kan også bidra til at flere slagpasienter får slik blodproppløsende behandling, viser metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Anslagsvis 12 000 personer rammes av hjerneslag hvert år i Norge. Ved mistanke om slag er det viktig å komme til behandling så fort som mulig. For å diagnostisere hjerneslag utføres computertomografi (CT) av hodet. Trombolyse er en blodproppløsende behandling, som er vanlig ved hjerneslag.

Sammenlignet slagambulanse med vanlig ambulanse

Folkehelseinstituttet har på oppdrag av Nye Metoder gjort en metodevurdering av bruk av slagambulanse. Disse ambulansene er utstyrt med CT-skanner, og ambulansepersonellet kan da diagnostisere hjerneslag allerede i bilen.

Det er viktig å få avklart så fort som mulig om hjerneslaget skyldes blodpropp eller hjerneblødning for å kunne gi riktig behandling. Ved hjerneslag forårsaket av blodpropp bør trombolyse gis så raskt som mulig. Denne behandlingen kan settes i gang allerede i slagambulanse. Dersom hjerneslaget er forårsaket av en hjerneblødning må trombolyse unngås fordi det gir blødningsrisiko og kan gi livstruende komplikasjoner.

Redusert tid og bedre funksjonalitet

– Basert på forskningen vi inkluderte i rapporten fant vi at slagambulanse trolig fører til at tiden fra melding om mistanke om hjerneslag mottas til trombolyse gis blir redusert ved bruk av slagambulanse, sier prosjektleder og seniorrådgiver Sari Susanna Ormstad ved Folkehelseinstituttet

– Det ser også ut til at slagambulanse fører til at flere slagpasienter får trombolysebehandling. I tillegg kan bruk av slagambulanse gjøre at tiden fra mistanke om slag til utført CT reduseres, fortsetter Ormstad.

Et siste funn er at slagambulanse kan føre til bedre funksjonalitet hos pasienten tre måneder etter hjerneslaget.

Kostnad

Antatt kostnad for en slagambulanse er 6,4 millioner kroner per år. For å måle helsegevinst, brukes kvalitetsjusterte leveår (QALYs), som innebærer både økt livslengde og bedre livskvalitet. Helseøkonomene ved Folkehelseinstituttet har beregnet at helsegevinsten for pasienter som mottar trombolyse ved hjelp av slagambulanse er 0,3 QALYs i livstidsperspektivet sammenlignet med vanlig type ambulanse. Dersom slagambulansen kan nå ut til minst 35–40 prosent av trombolysepasientene per år vil det medføre en kostnad på 385 000 kroner eller lavere per kvalitetsjusterte leveår.