Hopp til innhold

Nyhet

Rekordhøye kokainbeslag i EU

Publisert

Ny statistikk viser at antallet kokainbeslag var rekordhøyt i EU i 2017. Europeiske land gjorde 104 000 kokainbeslag i 2017, mot 98 000 i 2016. Totalt ble det beslaglagt 140 tonn kokain. Det er dobbelt så mye som i 2016.

Narkotikabeslag
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Ny statistikk viser at antallet kokainbeslag var rekordhøyt i EU i 2017. Europeiske land gjorde 104 000 kokainbeslag i 2017, mot 98 000 i 2016. Totalt ble det beslaglagt 140 tonn kokain. Det er dobbelt så mye som i 2016.


Dette kommer frem i Europeisk narkotikarapport 2019, som lanseres av EUs narkotikabyrå (EMCDDA) 6. juni.

– Også i Norge ser vi en økning i kokainbeslagene. Ifølge Kripos ble det beslaglagt 98 kilo kokain fordelt på 1322 beslag i 2018. Selv om dette antallet kun utgjør fem prosent av det totale antallet narkotikabeslag i Norge, har tallene pekt oppover de siste årene, sier Ola Røed Bilgrei ved Folkehelseinstituttet. Instituttet er det norske kontaktpunktet for EMCDDA.

Selv om kokainprisen har vært stabil, nådde renheten på gateplan (styrken på stoffet) sitt høyeste nivå på ti år i 2017, viser rapporten.

Kokain er det mest brukte illegale sentralstimulerende rusmidlet i EU. Rundt 2,6 millioner unge voksne (15–34 år) rapporterer å ha brukt kokain i løpet av det siste året.

– I 2017 oppga rundt to prosent av de unge voksne i Norge å ha brukt kokain det siste året. Dette tallet har vært relativt stabilt de siste årene. En studie fra 2017 viser at denne andelen trolig er høyere i utelivet, der hele 14 prosent av de spurte oppga kokainbruk siste år, sier Thomas Anton Sandøy ved det norske kontaktpunktet for EMCDDA.

Det er kun cannabis, amfetamin og benzodiazepiner som beslaglegges oftere enn kokain i Europa. I tillegg rapporteres det om en betydelig økning i styrkegrad av disse stoffene også.

Cannabis er det mest brukte illegale rusmidlet i Europa

Cannabis er imidlertid fortsatt det mest brukte illegale rusmidlet i Europa. Det estimeres at 17,5 millioner unge europeere (15–34 år) har brukt cannabis det siste året.

I 2017 rapporterte EU-medlemsstater 782 000 beslag av cannabisprodukter. Det gjør stoffet til Europas desidert mest beslaglagte rusmiddel.

155 000 mennesker i Europa ble innlagt til narkotikabehandling for problemer knyttet til bruk av cannabis i løpet av 2017. Det er dermed det stoffet som oftest blir oppgitt som hovedårsak til at nye klienter oppsøker hjelp i det spesialiserte behandlingsapparatet.  

Økt bekymring for syntetiske opioider

Heroin er fortsatt det vanligste illegale opioidet på narkotikamarkedet i Europa. Mengden heroin som ble beslaglagt i Europa økte med over ett tonn i 2017.

Den nåværende opioidepidemien i USA og Canada er for det meste drevet av bruken av syntetiske opioider, spesielt fentanyl og stoffer avledet fra det. Disse stoffene utgjør for øyeblikket kun en liten andel av narkotikamarkedet i Europa. Likevel er de til økende bekymring, fordi bruken er knyttet til forgiftninger og dødsfall. Det skal kun små mengder stoff til for å produsere tusenvis av brukerdoser. Det gjør disse stoffene lette å skjule og transportere, samtidig som de skaper utfordringer for myndigheter og tollere.