Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Raskt økende forekomst av resistente bakterier i Europa gir økt behov for å teste og isolere pasienter i norske sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Raskt økende forekomst av resistente bakterier i Europa gir økt behov for å teste og isolere pasienter i norske sykehus

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Nyhet

Raskt økende forekomst av resistente bakterier i Europa gir økt behov for å teste og isolere pasienter i norske sykehus

Publisert

Det europeiske smitteverninstituttet ECDC har publisert en risikovurdering knyttet til regionalt utbrudd av spesielt resistente bakterier i Italia. De anbefaler øvrige EU/EØS-land å spørre alle pasienter som innlegges i sykehus om reisehistorikk og ta prøver av og isolere pasienter som i løpet av siste 12 måneder før innleggelse har vært innlagt i helseinstitusjoner i andre land.

Illustrasjon bakterier. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjon bakterier. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det europeiske smitteverninstituttet ECDC har publisert en risikovurdering knyttet til regionalt utbrudd av spesielt resistente bakterier i Italia. De anbefaler øvrige EU/EØS-land å spørre alle pasienter som innlegges i sykehus om reisehistorikk og ta prøver av og isolere pasienter som i løpet av siste 12 måneder før innleggelse har vært innlagt i helseinstitusjoner i andre land.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Fersk risikovurdering fra ECDC

Bakgrunnen er en pågående spredning i Italia av karbapenemase-produserende bakterier (KPB) som er resistent mot nesten alle typer antibiotika. Mellom november 2018 og mai 2019 har det blitt meldt 350 tilfeller tilknyttet syv sykehus, hvorav 50 pasienter hadde alvorlige infeksjoner. Utbruddet forverrer en allerede høy forekomst av resistente bakterier i Italia. Samtidig påpeker ECDC at det de siste årene har vært flere utbrudd i Europa og en raskt økende forekomst i mange land av KPB og andre resistente bakterier som gir spesielle utfordringer i helseinstitusjoner.

− Spesielt ser vi en høy forekomst av disse resistente bakteriene i land i Sør- og Øst-Europa, samt i mange land utenfor Europa, sier forsker Petter Elstrøm i Folkehelseinstituttet.

ECDC-råd i tråd med norske anbefalinger for helsetjenesten

Rådene som nå gis fra ECDC er i tråd med de anbefalinger Folkehelseinstituttet tidligere har gitt for norske helseinstitusjoner.

− Vi minner om viktigheten av å spørre alle pasienter ved innleggelse på sykehus om de siste 12 måneder har vært i kontakt med helsetjenesten i utlandet. I så fall bør pasientene bli prøvetatt for resistente bakterier, sier Elstrøm.

Dette inkluderer meticillin-resistente gule stafylokokker (MRSA), vankomycin-resistente enterokokker (VRE) og Gram-negative bakterier med utvidet resistens mot betalaktamer, cefalosporiner og/eller karbapenemer (ESBL/KPB).

I sykehus holdes pasientene isolert inntil prøvesvar foreligger. Påvisning av disse resistente bakteriene vil som hovedregel være en indikasjon for å opprettholde isolering på enerom under hele sykehusoppholdet. I sykehus anbefales alltid isolering ved funn av KPB, MRSA eller VRE.

Gjeldende anbefalinger for smittevern i helsetjenesten, inkludert håndtering av resistente bakterier er publisert på nettsiden Smittevern i helsetjenesten

Skal du på reise til utlandet?

− Generelle tiltak som god håndhygiene og kjøkkenhygiene er viktig for å forebygge at man blir smittet under reise og ferie i utlandet, understreker Petter Elstrøm.

FHI fraråder ikke reiser til Italia eller andre land med høy forekomst av resistente bakterier. Risiko for å bli smittet er først og fremst knyttet til innleggelse i sykehus. Det er viktig å oppsøke lege og helsetjeneste når du under en reise trenger helsehjelp. Imidlertid frarådes å planlegge behandling i land med høy forekomst når tilsvarende behandling kan gis i Norge.

Dersom du etter reisen får symptomer på infeksjon, eller av annen grunn trenger helsehjelp, bør du informere legen din om ditt reisemål og dermed også om muligheten for at infeksjonen kan skyldes resistente bakterier. Dette er spesielt viktig dersom du har mottatt en helsehjelp eller tannbehandling i utlandet eller har oppholdt deg lenge i et land med høy forekomst av resistente bakterier.

Folkehelseinstituttet har en egen temaside for reiseråd. Der finner du også råd om beskyttelse mot resistente bakterier ved utenlandsreiser.

Rapid risk assessment: Regional outbreak of New Delhi metallo-betalactamase-producing carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, Italy, 2018–2019 (ECDC)